Aktuellt

Aktuellt

Här publicerar vi aktuell information från tak- och tätskiktsbranschen och sådant som är av intresse för medlemsföretag, leverantörer och beställare.

Miljöledningssystem

TIB har tagit fram en mall för miljöledningssystem som medlemsföretagen på ett enkelt sätt kan använda.

Läs mer

Tak- och tätskiktsmontör är ett arbete med goda utsikter

Läs TIB:s nya folder om svenskt utbildningssystem för tak- och tätskiktsmontörer. Här får du information om vägen till yrkesbevis.

Läs mer

Starka argument för medlemskap

TIB är branschorganisationen för företag som arbetar med tak och tätskikt. Vårt arbete går ut på att stödja medlemsföretagens intressen och verka för branschens utveckling.

Läs mer

Regelsammanfattning Heta Arbeten

TIB har tagit fram en sammanfattning, baserat på Brandskyddsföreningens gällande regler, som i korthet beskriver fastighetsägarens och entreprenörens ansvar vid tätskiktsarbeten där gasolbrännare eller eldriven varmluftsbrännare används.

Läs mer

Kvalitets- och arbetsmiljöpärmar

Höga krav ställs på dig som takentreprenör i ditt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete. För att underlätta för TiBs medlemmar har vi tagit fram kvalitets- och arbetsmiljöpärmar.

Läs mer

Kontakta TIBs kansli

­­­TIB Takentreprenörerna

Besök: Branschkansliet
Klara Norra Kyrkogata 31
Post: Box 22307
104 22 Stockholm
Telefon: 08-508 938 00
Fax: 08-508 938 01