På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

App för projektdokumentation snart i varje takmontörs mobil eller surfplatta

Idag ställs allt större krav på takentreprenörer när det gäller dokumentation kring enskilda projekt. Särskilt krävande är det för mindre företag, som ofta saknar det stöd som de större aktörerna i branschen har i form av dedikerad personal som hjälper till att hantera det administrativa.

Inom tak- och tätskiktsbranschen har det länge efterfrågats ett professionellt och heltäckande digitalt verktyg för projektdokumentation. TIB arbetar därför tillsammans med ett antal takentreprenörer och två externa utvecklare på en lösning som möter dessa behov – i form av en entreprenadprogramvara. Den utvecklas för att hantera både större och mindre tak- och tätskiktsprojekt och för att passa alla storlekar på företag, från några anställda till de som har 50 medarbetare eller fler. Planerad tidpunkt för lansering är i början av 2017.

Tiden är mogen

Det har tidigare gjorts ansatser för ta fram en entreprenadprogramvara för tak- och tätskiktsbranschen, men det är först på senare år som teknik och människor blivit mogna för detta.

”Idag är vi uppkopplade och digitala på ett helt annat sätt än för bara ett årtionde sedan. Vi har tillgång till väl fungerande bredband och vi har smarta mobiler och surfplattor, som ju är datorer i miniformat med kapacitet att köra mycket kraftfulla programvaror”, säger Fredrik Rundgren, VD på CFT Sytems, det företag som utvecklar den nya programvaran.

Ett komplett system

I utvecklingsarbetet har stor möda lagts på att skapa ett så komplett system som möjligt; en noga genomtänkt lösning i alla delar som hjälper användaren att jobba effektivare. Tid är pengar och ett viktigt syfte med entreprenadprogramvaran är att minimera tiden man behöver lägga på att föra in uppgifter i sitt administrativa system. Programmet utvecklas också för att vara en ’one stop shop-lösning’, dvs för att täcka in alla behov så man slipper ha flera program för olika saker. I lösningen ingår applikationer för kalkylering, dokumentation, projektuppföljning och även personalhantering.

Smidig och enkelt för användaren

För den enskilde takmontören används programvaran i form av en app som laddas ner till telefonen eller surfplattan. Via appen kan montören sedan exempelvis från byggarbetsplatsen rapportera in genomförda egenkontroller och arbetad tid – och välja att göra det i form av text, bild eller ljudinspelning. Samtliga funktioner i entreprenadprogramvaran kopplas till det bakomliggande affärssystemet, där all införd data hamnar och kan användas vidare.

”Vi lägger stor vikt vid enkelheten. Man ska inte behöva någon omfattande utbildning för att kunna hantera programmet, det ska vara intuitivt och lätt att förstå hur det fungerar. Och man ska kunna sköta sin dokumentation via så få knapptryck som möjligt”, avslutar Fredrik Rundgren.