På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

Arbetsmiljön 2013 - ansvar är viktigare än någonsin

TIB arbetar för en bättre arbetsmiljö med förtydligande av parters ansvar och information. Fall från höjd är av de främsta orsakerna till längre sjukskrivningar.

Förebyggande arbetsmiljöarbete

Alla är överens om att skapa en bra arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. Det är därför mycket viktigt med förebyggande arbetsmiljöarbete och att alla aktörer tar sitt ansvar. Dessutom är det viktigt att de olika aktörerna samverkar och att byggnadsarbetarna medverkar i arbetsmiljöarbetet. Det är den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete, den så kallade byggherren, som har det grundläggande ansvaret under förberedelsen av byggprojektet. Det ska tas med i planeringen och projekteringen att beakta arbetsmiljön under byggskedet.

TIBs "lathund" för miljöskyddsarbete

TIBs ambition har varit att tydliggöra de viktiga delarna i regelverket vilket resulterat i en slags ”lathund” för miljöskyddsarbete för tak- och tätskiktsarbete. Sofie Jönsson, kvalitetssamordnare på Constructech Sweden AB, har tagit fram materialet på uppdrag av TIB.

– I och med att några svårare olyckor inträffat de senaste åren blev det mer angeläget att flagga för vikten av säkerheten på taken. Materialet är tänkt att förenkla för takentreprenörer och hjälpa dem i arbets- miljöarbetet, säger Sofie Jönsson.

Anpassat för tak och tätskiktbranschen

I informationsmaterialet som TIB har tagit fram finns regler omarbetsmiljö, vilket arbetsmiljöansvar som företagsledaren har ochexempel på hur man kan arbeta systematiskt för en säkrare arbets- miljö med bland annat checklistor. Checklistorna är anpassade efter just tätskiktsmontörernas arbetsförhållanden. Materialet innehåller inte alla regler i detalj utan är mer en sammanställningav vad man som entreprenör ska tänka på.

– Det är tänkt att fungera som en väckarklocka. Arbetsmiljöarbetet är inte svårt, det gäller bara att inte glömma bort det, säger Sofie Jönsson.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Enligt Arbetsmiljöverket har det systematiska arbetsmiljöarbetetinte slagit igenom i branschen. Det visar sig bland annat i bristandekunskaper om arbetsmiljön. Ofta kommer takentreprenörer inte medi arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen, och eventuella förbättringar förs inte vidare till nya byggen.

Även tillverkare och leverantörer av byggmaterial och arbetsutrustning behöver känna till och följa de krav som ställs utifrån arbetsmiljölagstiftningen.