På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

Auktorisationståget är i full gång

Under 2010 började TIB,Tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation, att utfärda den eftertraktade kvalitetsstämpeln: ”Auktoriserad av TIB”. Redan nu har snart en fjärdedel av medlemsföretagen blivit auktoriserade. – Det är jättebra och efterlängtat. Nu kan vi kvalitetssäkra entreprenader vid upphandling av arbeten på tak, terrasser och gårdsbjälklag, säger Ola Svensson, besiktningsman och sakkunnig inom tätskikt.

Efterlängtat behov av dokumenterad kunskap

Ola Svensson har stor erfarenhet av att ge råd till företag vid upphandling av tak och tätskiktsarbeten och av att besiktiga entreprenader vid försäkringsärenden. Han menar att det traditionellt sett har varit svårt för upphandlare att skilja på bra och dåliga entreprenörer, vilket i sin tur har givit branschen ett dåligt rykte. Auktorisationen krävs för att det ska bli bättre utförda arbeten och en mer rättvis konkurrens, menar han.
– De seriösa företagen har inte konkurrerat på lika villkor när de har ställts mot andra som använder oklassade mattor och saknar kunskap om arbetsmetoder och arbetsmiljökrav, förklarar Ola Svensson.

Självklara krav vi upphandling

Kraven för att bli auktoriserad är i stora drag de krav som ställs på en entreprenör vid en normal upphandling. Som exempel kan nämnas krav på att entreprenören har certifiering i heta arbeten, kvalitets-ledningssystem, arbetsmiljökrav, miljöpolicy, en ekonomi i ordning och erforderliga försäkringar för den gällande entreprenaden.
För att bli en auktoriserad takentreprenör kräver TIB dessutom att företagsledare och personal är utbildade; minst en i ledande position måste ha genomfört TIB:s företagsledarutbildning och minst hälften av producerande personal måste ha gått TIB:s montörsutbilning och erhållit kompetensbevis.
Kraven är enligt många erfarna beställare, både inom privat och offentlig verksamhet, inte anmärkningsvärt höga – men oerhört viktiga för att jobbet ska bli väl utfört.
– Den lista på krav som TIB har för auktoriserade medlemmar är ju vad en offentlig beställare måste kräva av alla typer av entreprenörer, säger Sven Strandberg, teknisk konsult för MKB i Malmö.

En oberoende branschorganisation

Branschorganisationen TIB är öppen för alla tak- och tätskikts-entreprenörer – oberoende av materialleverantörer och försäkringsbolag. När ett företag har blivit medlem i TIB måste de nu inom en tvåårsperiod genomgå alla de kurser och upprätta alla de styrdokument och registreringsbevis som krävs för att bli auktoriserad. Som medlem får man, utöver den kvalitetsstämpel auktorisationen innebär, även tillgång till stöd och övriga medlemsförmåner.

Flera års arbete gav resultat 2010

Efter ett mångårigt och målmedvetet utbildningsarbete inom TIB kunde de första tio medlemsföretagen få den efterlängtade kvalitetsmärkningen förra året. Utöver själva auktorisationsbeviset får företagen en särskilt årsdaterat TIB-märke. På TIB:s hemsida kan man lätt hitta vilka företag inom ens område som är auktoriserat.
Just nu är 20 av de 85 medlemsföretagen auktoriserade. Ytterligare ett tiotal slutför de sista utbildningarna för att erhålla auktorisering.

Kompromisslösa krav för att bli auktoriserad

TIB gör inga kompromisser i kraven för auktorisering, så trots att medlemsföretagen är etablerade företag med lång erfarenhet så kan de inte få auktorisation innan alla nödvändiga dokument och kurser är godkända och klara.
– Det är viktigt att alla duktiga entreprenörer nu tar de sista stegen och utbildar sina montörer enligt TIB:s kravlista så att de blir auktoriserade, säger Ola Svensson.

Kunden ska kunna välja bland seriösa takentreprenörer

Kvalitetsmärkning av takentreprenörer i full gång. Under våren har de auktoriserade företagen träffats för att diskutera arbetet framöver för att auktoriseringen i framtiden ska bli en självklar del i upphandlingen av tak- och tätskiktsarbeten.
Alingsås tak är ett av de TIB-auktoriserade företagen som tidigt trodde på utbildningssatsningarna och höjda krav på medlemsföretagen. Tobias Udén är vd där och han tycker det är bra att auktoriseringarna har blivit verklighet.
– Det är positivt, branschen behöver en uppryckning. Det är väldigt lätt att starta ett takföretag idag. Som etablerat och seriöst företag blir man jämförd med nystartade företag som saknar kompetens om hur man utför riktiga takjobb. Många gånger vet inte inköparen vad de köper och då är det mest priset som styr, inte vilken kvalitet och vilka garantier man kan lämna efter sig, säger Tobias Udén.

Beställare välkomnar auktorisering

Johan Skoglund är v d för JM, en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Han tror att det i framtiden kommer att ställas krav från JM på auktorisation, på yrkesbevis och på medlemskap i TIB. Kunderna kräver hög kvalitet och det är alldeles för dyrt att åtgärda fel efteråt.
– Jobbet TIB gör är viktigt för oss – vi vill ha täta garage och terrassbjälklag, och vi vill ha täta tak. Vi välkomnar det här extra mycket eftersom det för med sig enorma kostnader att åtgärda fel efter färdigställt arbete, säger Johan Skoglund.
Ola Svensson beskriver hur efterfrågan på kvalitetssäkring har ökat vid upphandling av entreprenader. Fler och fler börjar bland annat ställa krav på medlemskap i branschorganisationen, med det följer att de har genomgått montörs- och företagsledarutbildningar.
– Inställningen har ändrats. De senaste åren har vi sett en förändring där både små och stora företag stöter på de här kraven i förfrågningsunderlag idag, säger Ola Svensson.

Måste uppdateras och förnyas varje år

Auktorisationen är inget som man kan erhålla en gång och sedan hänvisa till år efter år. Det är en färskvara som måste förnyas årligen. Utöver att fortsättningsvis leva upp till auktorisationskraven krävs en årlig dokumentation från skattemyndigheten om betalda skatter  och avgifter och att företagsledarutbildningen uppdaterats vartannat år. Nu är det upp till de auktoriserade företagen att visa vad TIB-auktorisationen går för.
– De har krav på sig att leva upp till den kvalitetssäkring som kraven innebär, säger Ola Svensson.

Artikelförfattare är Anna Sandström,
skribent för Tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation, TIB.