På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

Besiktningsmän positiva till krav i offentliga upphandlingar

Efterlängtat krav på kompetens
I och med domarna i förvaltningsrätten och kammarrätten som avslog överprövning av en offentlig upphandling, där TIB-auktorisation ställdes som skallkrav, kan kommunerna våga ställa högre krav i sina förfrågningsunderlag. Det menar Stefan Lardner, vd för Roslagens Plåtkonsult AB.- Det är bra. Om det kan offentliggöras att det är så här så borde domen betyda att man inte behöver vara så rädd att ställa krav som sorterar ut en specifik kvalitet, säger han.Stefan Lardner har lång erfarenhet av att medverka i upphandlingar. Han brukar vara med om att författa förfrågningsunderlag för beställare som lyder under lagen om offentlig upphandling, LOU.- Vi har ställt TIB-medlemskap och auktorisation som krav, även i upphandlingar utan LOU. Det handlar om att ställa krav på långvarig erfarenhet och god kompetens. Men det har ofta varit ett visst motstånd, beställaren är rädd att det kan ta tid och försena upphandlingen om det överklagas, eller så är man rädd att begränsa upphandlingen om man ställer för höga krav. Vi har flera gånger fått kämpa för att få med kvalitetskrav som TIB-auktorisation.

Beställarens osäkerhetsfaktor med krav är borta
När frågorna om kravspecifikationen kommer på tal känner kommuner ofta en osäkerhet inför vilka krav de ska ställa för att inte riskera ett överklagande, menar han. En överklagan kan innebära att man inte hinner utföra arbetet inom den tid som arbetet behöver göras.Förvaltningsrätten ansåg i sin dom att kommunen visserligen själv hade kunnat ställa krav, men att det inte hade inneburit samma prövning och kontroll. Stefan Lardner kan inte annat än att instämma. Det är svårt för en kommun att ha den kompetensen i sin upphandlingsorganisation.- TIB-auktorisationen är bra, då samlar man ihop kraven vilket borgar för god kvalitet och seriösa företag. Det är komplicerat att spalta upp kravspecifikationen så detaljerat som man gör i en TIB-auktorisation, listan blir lång och det är även svårt att följa upp och kontrollera att det är rätt, att de har de kunskaperna som krävs. TIB följer upp sina medlemmar.Han skulle önska att fler yrkesgrupper hade liknande auktorisation där man kunde ställa de här kraven.- Det skulle leda till en högre kvalitet och en sortering där seriösa företag som följer arbetsmiljöregler och sköter skatter och avgifter konkurrerar på samma villkor.

Nu är det Viktigt att detta får spridning
Nu tycker Stefan Lardner att det är viktigt att domen kommer ut och får spridning, så att beställare har det i ryggen och vågar ställa krav. Han tycker att TIB-auktorisationen är bra, inte minst för att entreprenören måste upprätthålla kvaliteten löpande.- Man vill kunna ställa krav på auktorisation, det här gör att det blir lättare. Auktorisationen är en årlig kontroll att entreprenören håller kvaliteten även om personalen byts ut. Har man exempelvis en lång avtalstid på flera år, då vill man veta att företaget behåller sin kompetens under avtalstiden. Eftersom företaget fortlöpande måste förnya sin auktorisation, så har man det under kontroll.