På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

TIBs medlemmar har nu tillgång till de mest kompetenta juristerna

På årsstämman förra året deltog juristen Elin Sjöström och advokaten Håkan Bjerle från Andersson Gustafsson och hade en uppskattad genomgång av branschens Allmänna Bestämmelser och konsumententreprenadrätt. Det var också början på det samarbete som TIB nu har inlett med advokatbyrån.

TIB-företagen har fri rådgivning

Som medlem i TIB kan man utan kostnad ringa till Andersson Gustafsson för att få rådgivning. Där svarar Elin Sjöström eller Håkan Bjerle på frågor som vilka avtalsvillkor som gäller eller hur man ska agera om förutsättningarna förändras. De arbetar uteslutande med byggbranschens juridik och har stor erfarenhet och kompetens inom området.

Många och befogade frågor om avtalsvillkor

– En hel del frågor handlar om just vilka avtalsvillkor som man har avtalat. Frågan kanske inte har diskuterats eller så har man skickat handlingar utan att tydligt ange vilka Allmänna Bestämmelser som gäller, säger Elin Sjöström.Elin Sjöström ger exempel på hur entreprenören kan ha angivit AB 04, utförandeentreprenad, i sin offert, medan det sedan i beställningen kan stå ABT 06, det vill säga totalentreprenad.– Ibland kan det räcka med tio minuters samtal för att bli ledd på rätt spår, som att få hjälp med hur man ska agera för att avtalet till exempel bara ska omfatta det ansvar som man från början erbjöd sig att ta, säger hon.
Elin Sjöström påpekar hur viktigt det är att man noga kontrollerar alla villkor, så att de stämmer med det som exempelvis står i den ursprungliga offerten. Med hjälp av telefonrådgivningen kan man stämma i bäcken och fånga upp oklarheter med sin motpart tidigt, så att de inte behöver leda till större konflikter, menar hon. Viktigt att TIB-företagen vet att vi finnsIdag får advokatbyrån några samtal i månaden från TIBs medlemmar. Elin Sjöström tror att det fortfarande är många som inte tänker på att den kostnadsfria tjänsten finns.

Ledande juridik inom entreprenad och konsulträtt

TIB har särskilt valt ut Andersson Gustafsson för deras ledande kompetens inom entreprenad och konsulträtt. Om frågan är mer komplicerad och kräver att advokaterna tittar igenom och granskar handlingar, skriver brev eller för talan i rättsprocess, så ingår det inte i telefonrådgivningen. Den enskilde entreprenören kan då istället anlita någon av byråns advokater, och därmed få hjälp av de mest kompetenta juristerna inom området.

Ledande juridik inom entreprenad och konsulträtt

– Vi har bland annat styrt upp avtal där det varit oklart vilka Allmänna Bestämmelser som avtalats och i andra fall när det tillkommer ÄTA-arbeten, ändringar, tillägg och avgående arbeten,så har vi hjälpt entreprenören att få ut ersättning och mer tid genom att hålla sig till de formaliaregler som gäller enligt de Allmänna Bestämelserna, säger Elin Sjöström.Hon påpekar vikten av att parterna håller en tät kontakt under entreprenadtiden eftersom man har ett ansvar, enligt de AllmännaBestämmelserna, att berätta om det inte går enligt plan. Ett ansvar som både beställare och entreprenör har.

Juridisk kunskap är bra för företagare

– Om man vet sina skyldigheter och rättigheter så kan man agera mer professionellt. Det är så oerhört mycket i ett projekt som ska klaffa och därför är det viktigt att man håller varandra underrättade,förklarar hon. Dessutom är det viktigt att känna till och följa de stränga formaliareglerna för att få mer tid eller ersättning, annars finns det risk för rättsförlust.Vikten av kunskap är något som Elin Sjöström betonar. Det är därför hon särskilt tycker att TIBs satsningar på utbildning är bra. I februari höll hon kursen för företagsledare och arbetsledare, som ingår i TIBs företagarutbildning.– Det är en väldigt bra grundkurs där man får upp ögonen förvilka avtal som normalt används i branschen och de allra viktigastebestämmelserna i avtalen. Kurserna syftar ju till att medlemmarna ska få bättre kunskap och därmed kunna fatta bra beslut, som i slutändan kommer gynna dem ekonomiskt, säger hon.Ge rätt anbud från börjanElin Sjöström menar att om man vet hur kalkylreglerna fungerar och hur man ska räkna så blir det anbud man lägger mer rättvisande. Entreprenören riskerar då varken att gå in med ett för högt anbud, och därför inte få jobbet, eller ett för lågt anbud som innebär att man går med förlust.– Med rätt anbud från början så finns det större chans att både beställaren och entreprenören känner sig nöjda, säger hon.

TIBs initiativ till stor nytta för medlemmarna

Att TIB har tagit initiativet både för utbildning och rådgivningstjänsten tror Elin Sjöström är till stor nytta för medlemmarna. Genom att utbilda sig och med hjälp av den enkla telefonrådgivningen så kan man undvika konflikter och få hjälp att fatta affärsekonomiskt och juridiskt bra beslut som gynnar alla parter.– Det är ju alltid enklare att arbeta med en kunnig än en okunnig entreprenör, för om man kan förutsättningarna och håller sig till spelreglerna så blir det bättre; mindre konflikter och mindre risk, det vill säga mer förutsägbara kostnader, säger Elin Sjöström.