På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

Visionen som blir verklighet för hela tak- och tätskiktsbranschen

Tak och tätskikt - nu en respekterad bransch

De senaste tjugo åren har tätskikstmontörer gått från att vara relativt okvalificerade dagsarbetare till att ha blivit ett kvalificerat yrke med stora krav på ansvar och kunnande. För tjugo år sedan var takmontörerna knappt välkomna in i byggbodarna eftersom de var nedsmutsade av den tjära de arbetade med. Idag bidrar de med kunskap och yrkeskunnande och entreprenörerna tas inte sällan in som sakkunniga redan vid projekteringen av ett arbete.
En avgörande del i denna utveckling är branschorganisationen TIBs arbete med utbildning och strävan att ställa krav på medlemsföretagen. I tätt samarbete med andra aktörer i branschen har TIB lyckats lyfta yrket och visa vikten av att anlita en seriös tak- och tätskiktsmontör.

Hårt och dedikerat arbete bakom TIBs framgång

Ett hårt och engagerat arbete på flera olika plan har lett till att TIB idag är en respekterad branschorganisation med allt fler auktori-serade och engagerade medlemsföretag. Satsningarna har resulterat i mer kompetens, kvalificerade utbildningslösningar och långtgående samarbeten mellan branschens olika aktörer. Ambitionen med att höja statusen för yrket, kvaliteten i branschen, och att i slutändan ge kundnytta har varit drivkraften. Det har bidragit till att TIB idag bland annat ligger bakom stora satsningar som sammanfattningen av Eurokod på svenska och den kompletta utbildningsboken för tätskiktsmontörer som lanseras vid årsskiftet. Fyra viktiga personer i den här utvecklingsprocessen berättar här vad de tycker är den enskilt viktigaste milstolpen i TIBs historia.

Fyra peroner med anknytning till TIB väljer fyra olika milstolpar.

Utbildningarna!

Christer Bjärgrim Fd sekreterare
Numera Hedersledamot

TIB driver i dag en samordnad utbildning av tätskiktsmontörer som är gemensam i hela landet med ett nationellt kursmaterial.
– Vi tog ett viktigt beslut med montörsutbildningen, det var ett bra val för att skapa ordning i leden. Det är kommittén och Ulf Wernquist som har drivit frågan. Ulf är pappa till det här, säger Christer Bjärgrim.
Tiden före montörsutbildningen hade leverantörerna sina egna utbildningar som var anpassade efter deras egna material.
– Det är klara riktlinjer i dag. Alla entreprenörer ingår som en enhet i en gemensam bransch och det har nu blivit en respekterad bransch. Beställarna kräver att arbetet skall vara TIB-auktoriserat, säger, Christer Bjärgrim.
Det viktigaste i utvecklingen av montörsyrket är, förutom montörsutbildningarna, det tekniska kunnandet, miljötänkandet och bygglära.
Det har höjt statusen och montörerna har blivit välutbildade.
– De sista tio åren med Ulf har stora förändringar gjorts. Tidigare var jobbet tungt, slitigt och vi hade en helt annan utrustning. Det vore otänkbart för en tjugoåring att jobba så i dag. De skulle bara vända på klacken, säger Christer Bjärgrim.
– Om tio år kommer materialen att utvecklas, men annars är vi är en traditionell bransch. Det stora steget med utbildning har gjorts. Vi har kanske snyggare arbetskläder framtiden, säger Christer Bjärgrim skämtsamt.
 

Försäkringarna!

Jan-Bertil Alm Fd sekreterare, kassör instiftare av TIB. Numera Hedersledamot

Tätskiktsfabrikanterna hade fram till 1979 en 15-årig garanti, på materialet. Oacceptabelt, sa TIB redan 1983 och förhandlade fram en ny tätskiktsgaranti, TG, med Trygg Hansa. Det har sedan varit många och långa förhandlingar och turer genom åren. Den nya tätskiktsgarantin innebar att kunderna kunde känna sig tryggare.
– Det blev ett uppsving 1983 i och med den nya försäkringen. Det nya i TG var att allt blev ersatt vid ett läckage, möbler, golv. Inte bara taken, som den gamla femtonåriga garantin täckte. Villaägarna kunde känna sig trygga. Om vi inte var först i Europa, var vi i alla fall först i landet med den här typen av försäkring,  säger Jan-Bertil Alm.
En förutsättning för att försäkringen ska fungera är utvecklingen av montörsyrket. Något som även är viktigt för att höja statusen för tätskiktsmontörerna.
– Utbildningen är viktig och att den är likadan i hela landet. Vitsen är att tätskikten läggs på samma sätt, annars gäller inte garantin och det sammanfaller med TIBs utbildningsmål, säger Jan-Bertil Alm. Från början var det ett krav att använda denna försäkring som medlem i TIB. Så är det inte längre. TIB-medlemmar är idag inte knutna till något enskilt försäkringbolag. TG är däremot fortfarande något de flesta har och det står ofta med som krav vid upphandlingar.

Auktorisationen!

Lars Lundin  Föreningsrevisor

Efter tio års arbete började TIB förra året att utfärda kvalitetsstämpeln ”Auktoriserad av TIB”. Målet är att alla medlemmar skall bli auktoriserade av TIB.
– Att vi bestämde oss för att satsa på Auktorisationen är en bra grej. Äntligen har TIB fått fart på det, efter tio års slit. Det höjer branschens status, säger Lars Lundin. Auktoriseringen innebär att det finns en samlad kunskap om miljö, kvalitet, utbildning och arbetsmiljö. Det finns en kontroll på att företaget följer lagar, regler och förordningar.
– Det innebär stora faror att jobba på tak. Tidigare var det brist på skyddsräcken och linor, montörerna riskerade att ramla ner. I och med auktoriseringen får vi personal som har en relevant utbildning, ett företag som uppfyller lagar, regler och avtal, som betalar skatter och försäkringar, säger han. Det viktigaste i utvecklingen av montörsyrket och det som bidragit till att höja statusen är Ulf Wernguists utbildningsprojekt tycker Lars Lundin.
– Killarna tycker att det är väldigt bra med praktiskt och teoretisk delaktighet i verksamheten. De inser att det inte bara är att sparka ut papp på taken. I framtiden hoppas jag att alla TIB:s medlemmar ska bli auktoriserade, säger, Lars Lundin.

Kundnyttan!

Ulf Wernquist Ordförande 1999 -

Ulf Wernquist beskrivs av andra som en av de starkaste drivkrafterna bakom TIBs framgångsrika utbildningsarbete. Redan i mitten på 80-talet när AMU gjorde en misslyckad utbildningssatsning av takmontörer, visade han sin initiativförmåga. Det rådde då stor brist på kompetenta takmontörer och Ulf Wernquist startade istället en egen utbildning inom sitt eget företag, Takvärn AB. Med egna pengar, egen tid och egen personal genomförde han det omöjliga AMU-uppdraget. Tjugo personer utbildades och alla fick jobb, några hos honom och några sögs upp av andra takföretag. Hans vision att höja
statusen för yrket genom utbildning tog han med sig in i TIB och vidareutvecklade det arbete som branschorganisationen påbörjat.
– Det vi ser hända idag är att visionen är på väg att förverkligas, säger han. Försäkringslösningen, kvalitetshöjande åtgärder och skärpta krav på medlemskap är viktiga milstolpar i TIBs historia. En annan viktig aspekt som Ulf Wernquist vill lyfta fram som en följd av TIBs arbete är kundnyttan.
– Det handlar om att i slutändan är auktoriseringen och medlemskap i TIB verktyg för att beställaren ska kunna känna sig tryggare när de ska ta in jobb. Taket måste bli tätt för det skyddar stora värden och innebär enorma kostnader för kunden om det blir fel, säger han.

Artikelförfattare är Caroline Lidman
skribent för Tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation, TIB.