På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

En vision och hårt arbete - nu ger det resultat för vår bransch och för våra medlemsföretag

De senaste åren har TIB genomgått en rejäl profiländring. Genom att ta ett helhetsgrepp och arbeta mot en tydlig vision har nu TIB blivit en stark representant för Sveriges tak- och tätskiktsentreprenörer.

Fyra år med en ny tydlig vision

TIB har funnits som branschorganisation sedan 1982 och under åren har många arbetat hårt för att samla takentreprenörerna och driva deras frågor. Det fanns en bra grund för samarbeten och utbildningar när TIB för fyra år sedan bestämde sig för att arbeta fram en ny genomgående framtidsvision, för att stärka yrkesutövarnas status och skapa en tydlig profil utåt.

Många eldsjälar bakom förändringsarbetet

Ulf Wernquist är TIBs ordförande. Han har varit medlem i TIBs styrelse i över tjugo år, och ordförande i tolv år. Han är en av många eldsjälar som har drivit det intensiva förändringsarbetet de senaste åren.– Målet är att få tätskiktsentreprenörerna att bli seriösa aktörer att räkna med och att skapa en stark branschorganisation som kan driva medlemmarnas frågor. Branschorganisationen spelar en viktig roll i branschgemensamma frågor som bland annat utbildning, försäkringsfrågor och Heta arbeten, säger Ulf Wernquist.
En vision baserad på kunskap och stolthetVisionen att stärka tätskiktsmontörernas ställning och styraupp kvaliteten i branschen har varit genomgående. En uppstyrning som både ska gynna den enskilda entreprenören i konkurrensen och ge beställaren ett verktyg för att kunna välja en kunnig och seriös takentreprenör.Grundpelaren i framtidsvisionen har varit utbildning. Kompetensbevis och certifiering av medlemsföretagen ska gefastighetsägare, försäkringsbolag och andra beställare möjlighet att urskilja de företag som satsar på kunskap och kompetens.– Det ska vara tryggt för ALLA att anlita ett TIB-auktoriserat företag. Både för den privata egnahemsägaren och för den professionella kunden, säger Ulf Wernquist.

Nytt kansli och ny grafisk profil

I samband med att TIB flyttade kanslitjänsten till Stockholm, knöts kontakter med utbildningssamordnaren Constructech Sweden AB och utvecklingsarbetet tog fart. Det utbildnings-material som fanns sedan tidigare fick nytt utseende. Tillsammans med Furillo Agency AB skapade TIB en ny grafisk profil, vilken syns genomgående i allt tryckt material som utbildningspärmar och informationsblad. Även tidningen TIBaktuellt följer samma mönster. Tidningen har gått från att bara vara en medlemstidning till att vända sig till alla i branschen.
– Vi behövde en uppryckning. Vi ville förändra vårt ansikte utåt och visa att vi är seriösa, säger Ulf. Samarbeten och samverkan ger resultatFörutom satsningar på utbildning av de egna medlemmarna så deltar TIB aktivt i samarbeten med andra aktörer och representerar takentreprenörerna när avtal och branschstandarder tas fram. Nu har även det arbetet börjat visa resultat.– Nu börjar arbetet att komma i hamn, tack vare många som jobbat hårt, obetalt, och lagt ner både tid och pengar i det här. Det gynnar inte bara våra medlemmar, utan alla tätskiktsentreprenörer drar nytta av de riktlinjer och de regelverk som vi har varit med att förhandla fram.

TIB - en allt mer respekterad branschorganisation

Två tydliga exempel på hur TIB fört takentreprenörernas talan och sett om alla takentreprenörers intressen är, enligt Ulf, bland annat i samband med att nya regelverk har tagits fram för Heta Arbeten, och nu även tolkningen av Eurokod SS-EN-1991-1-4.– Genom att vara aktiva och drivande i frågorna kring HetaArbeten så har vi fått med förändringar som är anpassade till just våra arbetsförhållanden, och vi har enat aktörer i ochmed Eurokodsamarbetet så att vi nu har gemensamma riktlinjer som är lätta att följa.

Lyckade utbilningssatsningar

Idag har TIBs utbilningssatsningar resulterat i att de är god-kända utbildningsgivare både av BYN och Brandskyddsföreningen. TIBs egna utbildningar för kompetensbevis ger,tillsammans med tid i yrket, BYNs yrkesbevis. TIBs utbildningar i Heta arbeten är specialanpassade för takmontörer och leder till certifikat i Heta Arbeten. Detta har bland annatlett till att antalet takmontörer med BYNs yrkesbevis har merän fördubblats de senaste åren. Från att knappa tio procent av yrkesutövarna hade yrkesbevis, till att nu snart en fjärdedel har det. Bland de TIB-anslutna företagen kommer nästan var tredje montör att ha yrkesbevis i år.

Det senaste året har varit ett genombrott

Även bland materialleverantörerna har TIBs satsningar fått erkännande. Flera materialleverantörer deltar nu tillsammans med TIB för att ta fram utbildningsmaterial som är anpassatför olika tekniker och verktyg. Flera materialleverantörer införnu även krav på TIB-certifiering hos sina anslutna entreprenörer.– Att konkurrerande leverantörer på det här sättet jobbar till-sammans med TIB var otänkbart för ett antal år sedan. Det är bra, det ger både kundnytta och trovärdighet för oss alla.Ulf beskriver utvecklingen det senaste året som ett genombrott. Nästa steg är att förvalta det förtroende  som TIB byggt upp.– Det gäller att vi nogsamt följer den utveckling som sker, såatt vi är fortsatt uppdaterade med den standard som gäller både iinformationsmaterial och utbildningar, säger Ulf Wernquist.