På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

Enklare, säkrare och lönsammare med moderna dataprogram för beräkning av vindlast

Världen blir allt mer digital. Så även tak- och tätskiktsbranschen. Från första januari i år gäller nya regler för elektroniska personalliggare. Nästa år lanserar TIB ihop med flera takentreprenörer en ny entreprenadprogramvara. Detta är exempel på en utveckling som följer de it-politiska mål som den svenska regeringen har satt upp – ”att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”.

Datorer kan inte montera tak- och tätskikt, för det krävs skickliga yrkesmänniskor. Men det finns dataprogram som kan göra skillnad när det gäller att utföra takmontagen på rätt sätt, effektivisera arbete och materialanvändning och bidra till en bättre lönsamhet för takentreprenörerna. Vi har tittat närmare på olika programvaror för beräkning av vindlast, och kommer här att berätta om möjligheterna som den här typen av lösningar kan erbjuda genom att beskriva en specifik produkt – Roof Calculator – som är utvecklad av Constructech AB.

Med Roof Calculator kan användaren, oavsett var man är verksam i Europa, snabbt och enkelt göra korrekta vindlastberäkningar enligt Eurokod EN-1991-1-4. Programmet har koll på samtliga nationella anpassningar i eurokoden, vilket gör att man alltid får en vindlastberäkning som stämmer överens med den standard som gäller i det land där taket ska läggas.

Roof Calculator är webbaserad och användarna abonnerar på programvaran. Storleken på abonnemangen är utformade för att möta behoven hos enskilda takentreprenörer eller byggkonstruktörer ända upp till multinationella tätskiktstillverkare som önskar hjälpa takentreprenörer över hela Europa att göra korrekta vindlastberäkningar.

Att programmet är webbaserat betyder också att det enda som behövs är en telefon, surfplatta eller dator med internetuppkoppling. Användaren behöver alltså inte ladda ner och installera programmet lokalt på sin digitala enhet. Istället finns det tillgängligt online via en säker inloggning. En ytterligare fördel med en webbaserad lösning är att användaren slipper hålla reda på och göra uppdateringar när det kommer nya programversioner.

Fylla databasen med materialdata

Innan programmet kan börja användas måste den inbyggda databasen fyllas på med data om de material som den enskilde takentreprenören använder –skruvar, brickor, isolering och tätskikt. Genom att låta programmet jobba med skarpa materialdata, säkerställs att takmontaget i praktiken kan genomföras exakt som beräkningen visar och med ett resultat som lever upp till gällande Eurokod-standard.

Välja språk och land

För att genomföra en enskild vindlastberäkning börjar man med att välja mellan 17 språk och 29 länder och fyller sedan i allmänna fakta, som namn på projektet och kunden, följt av adress osv.

Läge, terräng och vindhastighet

Därefter indikerar man terrängtyp genom att välja en av de illustrerade bilder (terrängkategorier) som bäst stämmer överens med den verkliga terrängen där projektet ska genomföras. 
Sedan markerar man region och fyller i vindhastighet. Programmet har en inbyggd funktion med en vindkarta – som visar medelvindhastighet för området.

Data om byggnaden

Nästa steg är att fylla i data om den aktuella byggnaden. Höjd. Typ av tak. Och hur hög en eventuell sarg är. Här finns även en integrerad CAD-modul som gör det möjligt att enkelt skapa individuella anpassningar av takformen och få en takplan som exakt matchar projektets konstruktionsritning.

Välja material

Sista steget är att välja den isolering och det tätskiktsmaterial ur databasen som man önskar använda. Här ser programmet automatiskt till att generera en lösning med skruvar och brickor som passar ihop med det valda tätskiktet och isoleringen samt den underliggande plåten – dvs programmet tillåter bara att material som är godkända att kombineras med varandra att användas i samma lösning.

Vindlastberäkningen

När samtliga val är gjorda återstår endast att trycka på knappen och generera själva vindlastberäkningen. I den ingår även en detaljerad takplan, en separat beskrivning av hur isoleringen ska fästas samt en extra funktion som förser takentreprenören med instruktioner hur installationen ska genomföras.

I detta läge kan man även ändra språk efter behov, dvs man kan göra beräkningen på ett språk och sedan låta resultatet genereras på något av de 16 andra språk som programmet hanterar.

Optimering som ger bättre lönsamhet

Värt att nämna är också Roof Calculators unika optimeringsfunktion. Den låter användaren laborera med olika parametrar för att hitta den mest optimala lösningen. Man kan kombinera fyra olika bredder på tätskiktet i syfte att täcka in taket på bästa sätt och utnyttja materialet och antal skruvar maximalt. Beroende på hur tätskiktet läggs och hur tätt plåtens profiltoppar sitter och skruvens hållfasthet kan man exempelvis prova sig fram till en lösning där man bara behöver sätta en skruv i varannan topp istället för varje.

"En optimerad vindlastberäkning kan alltså bidra till att en mindre mängd material går åt och att det behövs färre arbetsmoment. Det leder sin tur till att takentreprenören kan öka sin lönsamhet tack vare sänkta materialkostnader och att man hinner göra fler jobb per år."

En korrekt utförd vindlastberäkning bidrar också till trygghet för takentreprenören, som bara behöver följa anvisningarna för att takmontaget ska bli utfört på rätt sätt.

Spara, skicka och skriv ut

Alla beräkningar som görs i Roof Calculator sparas som en PDF i databasen, vilket gör att användaren alltid har dem tillgängliga och kan skriva ut eller skicka dem vidare när det behövs.

För att understödja användarens varumärke kan programvarans gränssnitt och alla dokument förses med det aktuella företagets logotype.

I programmet finns även ett beställningsformulär i PDF-format som kan skickas ut för inhämtning av data vid uppstarten av ett projekt för att säkerställa att vindlastberäkningen görs utifrån rätt förutsättningar. Formuläret kan genereras på alla 17 språk som programmet hanterar, vilket underlättar om exempelvis takentreprenören talar ett språk och beställaren eller materialleverantören ett annat.

Programmets dokumentfunktioner kan även hjälpa takentre-prenören att leva upp till de nya dokumentationskrav på ingående produkter som Boverket beskriver i BFS 2015:6, EKS 10.