På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

Extremare väder sätter press på tak- & tätskiktsföretagen

Det går inte att komma undan; så fort en avblåsning har skett så synliggörs alla bevis.I nästan alla fall är det takentreprenören som blir drabbad.

Extremare väder drar åt snaran
Att vädret blir extremare är ett faktum, och med det fler ochkraftigare stormar. I Sverige ser vi att avblåsningar av tak förekommer, och med extremare vindar kommer det att ge både tak och tak- och tätskiktsbranschen större påfrestningar. För takentreprenörer som inte utfört arbetet enlig avtal, följt normer eller undanhållit information kan oron vara befogad. När ett tak blåser av så går det inte att värja sig. Alla bevis syns och någon ska ställas till svars, och i de allra flesta fall är det takentreprenören som är ansvarig eller kommer emellan.

"Ansvarsfrågan blir aktuell först när avblåsningar skett, och konsekvenserna kan då bli stora för enskilda takentreprenörer."

Många nya TAK görs idag utan att följa eurokod
TIB har tillsammans med branschen tagit fram handboken Dimensionering av mekaniskt infästa tätskiktssystem, Eurokod SS-EN-1991-1-4. Här finns krav, regler och anvisningar från AMA Hus 14 och gällande svenska standarder, sammanställda och tydligt beskrivna för att inget ska gå fel. Vi kan konstatera att en allt för stor procent av nya tak idag görs med mindre eller större avvikelser från dessa normer, vilket kan ske både medvetet eller omedvetet. Idag finns takentreprenörer som är medlemmar i TIB och desom valt att stå utanför. Frågan är om beställare och tak- och tätskiktsentrepenörer inser allvaret med outbildad personal och de stora riskerna det innebär när regler och krav inte följs.

Det är enkelt att göra rätt
TIB arbetar ständigt med att utbilda och auktorisera medlems- företagen. För takentreprenörer krävs insikter och ibland småförändringar för att det ska bli rätt hela vägen, och med det eliminera risker för beställare och det enskilda företaget. Grundregeln är alltid att skriva in i avtalet och sedan utföra arbetet enligt AMA Hus och Eurokod SS EN 1991-1-4. Görs det så kommer sannorlikt inga tak att blåsa av.

Nedan beskrivs vanliga felkällor
1 Vindlastberäkningen måste förses ger korrekta ingångs- värden. "Chansa" inte på plåttyp (delning mellan toppar) och  terrängtyp utan att ta reda på verkliga värden. Här är det enkelt att förstå hur en beräkning kan bli felaktig.   Kompetens och delaktighet krävs av både den som lämnar  uppgifter och den som utför vindlastberäkningen.

2 Välj endast infästningsleverantörer med CE-märkta infäst- ningar och med prestandadeklaraton för gällande underlag.

3 Välj infästningssystem som din tätskiktsleverantör har  provat och godkänt tillsammans med sina tätskikt enligt  EN-16002:2010.

4 Takentreprenören får aldrig frångå anvisningar från pro- jektets vindlastberäkning. Ett exempel kan vara att inte blanda anvisade med icke anvisade infästningar.

Tak som inte uppfyller krav godkänns inte
Enligt Roger Nilsson på AB Tätskiktsgarantier i Norden sågodkänns inte tak som inte följer regler och krav. – I våra riktlinjer hänvisar vi till Eurokod SS EN 1991-1-4 samt ETAG 006, både avseende krav på material (infästningar) och dimensionering av vindlast, säger han. Vindlastberäkning och infästningsplan ska alltid upprättas vid mekanisk infästa tät-skiktssystem och dessa ska bifogas vid beställning av garantin. 

GARANTIER LÄMNAS ENDAST PÅ TAK SOM UPPFYLLER REGLER OCH KRAV
Slutbesiktningen skall göras av en "därtill lämplig person" mednoteringen "skall för detta ändamål ha teknisk kompetens". Vid en okulär besiktning syns av naturliga skäl endast en begränsad del av arbetet och ingående komponenter. En korrekt bedömning kan därför endast göras med tillgång till egenkontroller och infästningsplan. Ingen vinner på att få igenom detta lättvindigt; har takentreprenören lämnat felaktiga uppgifter eller inte följt normer är ansvarsfrågan tydlig. Roger Nilsson på Tätskiktsgarantier säger som exempel att infästningar som inte är CE-märkta eller saknar prestandadeklaration (syns ej vid en okulär besiktning), inte får användas.Han är tydlig med att de inte lämnar garantier om krav och gällande regler inte efterlevs.