På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

För försäkringsbolagen är TIB:s kompetens värd stora summor

Byggfel kostar byggföretag, fastighetsägare och försäkringsbolag stora summor varje år. Med varje byggfel ökar insikten om fördelar med auktoriserade företag.

Små fel kan ge stora kostnader

När fel uppstår i tätskikt på tak gör det stor skada. Eftersom läckaget är högst upp i byggnaden och när vattnet leds ner genom väggar, golv och innertak innebär det att det kan gå lång tid innan felet upptäcks. Många gånger krävs det omfattande arbete för att lokalisera felet. Man kan behöva bryta upp innerväggar och takkonstruktioner.

– Det är inte ovanligt ett litet tätningsfel leder till stora kostnader. Vattenskador till följd av fel i tätskikt kan uppgå till miljonbelopp, säger Daniel Nyholm, försäkringsmäklare på Brim.

Skador genererar även andra kostnader

Brim har tagit fram särskilda försäkringsprodukter för medlemmar i Sveriges Byggindustrier, BI, och branschorganisationen TIB. TIB-anslutna entreprenörer har förmånen att kunna teckna dessa avtal.

Daniel Nyholm ser TIB-medlemskap som en kvalitetsstämpel och auktorisation av entreprenörer hjälper kunden att identifiera företag som satsar på utbildning och dokumentation.

– Även om försäkringar täcker en hel del av skadorna så finns det massor med kostnader i en skada som entreprenören inte är ansvarig för. Förlorade hyresintäkter är till exempel inte ersättningsbara, och åldersavdrag gör att återställande av fastigheten inte ersätts fullt ut vid lagning eller applicering av nytt tätskikt.

Yrkeskunnighet är värdefullt

För kunden är det inte bara viktigt att tätskiktsentreprenören besitter kunskap om hantverket. Det krävs också en förståelse för de risker som finns efter att tätskiktet är lagt.

– Skador uppkommer inte sällan efter det att tätskiktet är klart och provtryckt. Läckage kan ofta uppstå för att andra entreprenörer är ovarsamma med det färdiga tätskiktet. Det är en kritisk period innan taket eller annat skyddande lager är på plats. Terrasser är särskilt utsatta om andra går ut på arbetet, ibland med grus, betongplattor eller tunga maskiner, säger han.

Med kompetens går det att förebygga det, anser Daniel Nyholm. Det handlar ofta om dokumentation och kommunikation.

– En yrkeskunnig entreprenör med kunskap om riskerna kan bättre kommunicera till efterkommande arbetslag hur de ska behandla tätskiktet när det är dokumenterat provtryckt och klart.Hur krav på kompetens och auktorisation kommer att hänga ihop med försäkringspremier i framtiden återstår att se.