På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

Hagmans Tak jobbar med problemlösning på hög nivå

Vi kikar in under ’taket’ på Hagmans Tak Mitt AB och får en pratstund med företagets VD Mats Kias. Han börjar med att berätta att de är ett av åtta fristående aktiebolag i Hagmans Tak-koncernen, som tillsammans genomför tak- och tätskiktsprojekt och tillhandahåller service åt kunder över hela Sverige.

”Om man ser till hela vår koncern så är Hagmans Tak en av de större aktörerna i landet med cirka 100 medarbetare och en årlig omsättning på runt 200 miljoner kronor.

Hagmans Tak Mitt AB har nio anställda takmontörer plus mig som är VD och en administrativ tjänst. Vår omsättning ligger på cirka 20 miljoner kronor per år. Vi har huvudkontor i Karlskoga samt filialer i Karlstad och Örebro. Geografiskt täcker vi in Värmland, Dalarna och Närke”, berättar Mats Kias.

Om läget i branschen

Vi frågar om läget i tak- och tätskiktsbranschen och ber Mats beskriva hur det ser ut från deras perspektiv.

”På Hagmans Tak Mitt AB har vi större delen av vår verksamhet på ROT-sidan, där vi bland annat jobbar med underhåll, reparationer och omläggning av befintliga tak, innergårdar och parkeringsdäck med mera. Det är en del av marknaden som är relativt stabil. Dessutom går vår företagsgrupps historia mer än 50 år i tillbaka tiden och vi har alltid strävat efter att ha långa kundrelationer, vilket vi också lyckats väl med. Det innebär att många avtal med våra kunder har löpt under lång tid.”

Ett TIB-auktoriserat företag

Det låter som ni satsar på att hålla en hög nivå på ert erbjudande, är ni TIB-auktoriserade?”Vi är TIB-auktoriserade och vi ser det som mycket värdefullt. Dock har vi inte alltid haft vår auktorisation, vi tappade den under ett år. Paradoxalt nog för att vi jobbade så intensivt med att kompetensutveckla våra medarbetare att vi inte hann med att formellt uppfylla de krav som TIB-auktorisationen ställer. Men det visar ju samtidigt hur väl auktorisationen fungerar och att kraven är relevanta” säger Mats Kias.

Vi ber Mats berätta mer om varför han tycker att TIB-auktorisationen är värdefull. Han säger att den skapar ordning och reda i branschen och att den gynnar alla seriöst arbetande företag och deras anställda. Han framhåller också att den är en trygghet för beställaren och en garanti för ett rätt utfört arbete.

”Jag hoppas att så många takentreprenörer som möjligt väljer att bli TIB-auktoriserade. Då skulle vi få konkurrens på mer lika villkor. En del företag som är mindre seriösa konkurrerar tyvärr genom att inte jobba lika strängt med exempelvis säkerheten. De genomför inte nödvändiga riskanalyser.

De investerar inte i de kvalitetssystem som hjälper till att hålla säkerheten på rätt nivå och genom att ta dessa genvägar kan de hålla lägre priser. Det blir på bekostnad av de anställdas trygghet. Samtidigt är min uppfattning att inte alla tar genvägar medvetet, vissa gör det av ren okunskap. Fast det gör ju inte skadorna mindre om olyckan är framme.

Utöver de krav som TIB-auktorisationen ställer, har vi certifierat vårt ledningssystem för kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 . Det innebär att vi har ytterligare verktyg för att säkerställa att vi tillgodoser våra kunders behov och att det vi erbjuder kontinuerligt förbättras”, säger Mats Kias.

Högre kompetens ger bättre resultat

Mats berättar vidare att Hagmans Tak Mitt AB satsar mycket på takmontörernas kompetens. De är välutbildade och har exempelvis genomgått utbildningar i säkra lyft, fallskydd, skotta säkert med mera. Dessutom utbildas de fortlöpande i samarbete med företagets materialleverantörer.

”Ju högre kompetens vi som företag har, desto bättre blir resultatet. Kunskap och kompetens är dessutom en färskvara. Regelverk ändras kontinuerligt. Det gäller att hänga med i utvecklingen.”

Samtliga Hagmans Tak Mitt ABs takmontörer har genomgått TIBs montörsutbildning. De har även tre montörer som fått ett större ansvar att vara med och leda projekt. Mats beskriver det som ett effektivt sätt att kvalitetssäkra jobben och möta de allt större krav på dokumentation som varje uppdrag innebär. I det utökade ansvaret ingår även att planera och starta upp projekten – att ha kompetens att göra det på ett korrekt sätt.

”Uppstarten är jätteviktig för att det ska bli rätt hela vägen och för att vi ska kunna leverera det vi lovat till våra kunder. Och genom att fördela ut projektansvaret på flera kan vi hålla en hög servicenivå även om någon är sjuk eller om vi har många uppdrag på gång samtidigt”, säger Mats Kias.

Duktiga på det digitala

Vi kommer in på det faktum att världen blir allt mer digital och frågar Mats hur digitala de är inom Hagmans Tak.

”Jag skulle säga att vi är en av de mest digitala takentreprenörerna i Sverige. Vi har en väl fungerande infrastruktur för digital hantering av arbetsordrar, tidrapportering, projektredo-visning med mera. Och kring just dessa bitar har vi också bidraget med kunskap till utvecklingsarbetet av den entreprenadprogramvara som TIB och Hagmans Tak ihop med ett antal andra takentreprenörer står bakom – och som kommer att lanseras början av nästa år” berättar Mats Kias.

Trender just nu

Avslutningsvis ställer vi frågan om Mats har identifierat några särskilda trender inom branschen just nu. Han säger att han upplever att konkurrensen har ökat från utländska aktörer, vilket dock mest gäller nyproduktion och därmed inte påverkar Hagmans Tak i någon större utsträckning.

”En annan trend är att våra kunder de senaste åren har blivit mer intresserade av miljöprodukter. Idag finns en större medvetenhet kring miljön och hur den påverkas. Man vill exempelvis ha koll på de material vi använder och vad de innehåller”, avslutar Mats Kias.