På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

TIBs kompetensbevis och auktorisationsbevis är intressanta för oss i ett upphandlingsskede

När Göran Larsson ser hur TIBs kvalitetsarbete har resulterat i att snart en fjärdedel av medlemsföretagen är auktoriserade, och får ta del av vad de kraven består i, ser han det som något han skulle velat ha haft med sig i ett upphandlingsskede. – Då hade det varit bra att ha något sånt här. Det är nu man får en tankeställare att man skulle kunna ställa krav, som att hälften av producerande personal har kompetensbevis till exempel, säger han.

Ett av Sveriges största kommunala fastighetsbolag

Huge är ett av Sveriges stösta kommunala fastighetsbolag med 9000 lägenheter och 270 000 kvm andra kommunala lokaler med en omsättning på 1,3 miljarder kronor. Göran Larsson är projektchef på Huge Fastigheter AB. Han arbetar med upphandling av om- och tillbyggnad samt viss nyproduktion, utredning och underhållsarbeten. Göran Larsson har lång erfarenhet av att leda och upphandla entreprenader, han har arbetat med det i 30 år.
– Jag tycker att det är jättebra att tätskiktsfrågan lyfts, säger han. Det är stora värden som står på spel. För kundens bästa måste vi kunna ställa högre krav på arbetet i alla delar, säger han.

TIBs auktoriseringskrav i våra förfrågningsunderlag

Vi ses på Huges kontor i Huddinge söder om Stockholm. Göran Larsson läser noga igenom auktorisationskraven och
ser att han skulle kunna skriva in vissa delar i förfrågningsunderlaget redan idag. Han tycker att TIBs arbete som branschorganisation är bra, hur de både har ställt upp tydliga normer och krav, men också satsat på att ge medlemsföretagen stöd och hjälp i att uppnå en högre standard och kvalitet inom företaget.

Goda exempel i andra branscher

– Jag tycker det är jättebra, Det är självsanerande och visar på ambition. Det har inte varit så mycket prat om krav och normer vad det gäller yttertak, terrasser och klimatskikt, menar han. Han jämför med debatten som förts om våtrumsarbeten, som en följd av att allt fler privatpersoner fixar hemma, inspirerade av inredningsprogram.
– Jämför med våtrumsrenoveringar, där finns idag olika krav och normer uppsatta. TIBs strukturerade auktorisationskrav är något vi kan tänka oss att luta oss emot. När man vet vad man kan få, märker man vad man saknat tidigare, säger han.

Yrkesbevis är alltid en fördel - men inget krav

Kraven på kompetensbevis, som kan leda till yrkesbevis efter uppfylld tid i yrket, är ett sådant exempel. Där tycker han att TIB har valt en bra nivå.
– Enda haken med att kräva yrkesbevis är att det måste finnas utrymme för alla som är under utbildning och ska lära sig branschen. Det går därför inte att kräva att alla ska ha yrkesbevis, men lärlingarna måste ju självklart ha en handledare på plats som har ansvar och yrkesbevis. Man skulle kunna skriva in att vid varje arbetstillfälle har hälften yrkesbevis, säger han.


Auktorisering - ytterligare ett steg

TIBs auktorisering tycker han är ytterligare ett snäpp upp, med egen kontroll av att medlemsföretaget lever upp till uppställda krav.
– Företagsledarutbildningarna, hälften av producerande personal med kompetensbevis är bra och att samtliga har Heta Arbeten - det är viktigt för kundens bästa. Kvalitetledningssystem och miljöledningssystem är ju sånt som redan krävs idag.

"Det är stora värden som står på spel. För kundens bästa måste vi kunna ställa högre krav på arbetet i alla delar"

Göran Larsson, Huge Fastigheter AB

TIB ställer bra krav

På Huge är miljön viktig och de miljöklassar bland annat byggnaderna där underleverantörer och entreprenörer måste
kunna visa upp ett strukturerat miljöarbete. Ytterligare en viktig punkt är den om lagar och förordningar. Huge sam-arbetar med Skatteverket och har verktyg för att noga kontrollera att de delarna följs, och även här är det viktigt att allt
är i ordning. Inte bara hos en upphandlad entreprenör, utan hela vägen hos alla deras leverantörer och underentreprenörer. Enda nackdelen som Göran Larsson kan se är för de små entreprenörerna i branschen. Om det kanske är tuffare att leva upp till kompetenskraven av ekonomiska skäl.