På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

JM välkomnar auktorisationen - nu är det upp till bevis

TIB har nu uppnått flera av de mål som sattes upp för fyra år sedan. Ett tiotal medlemsföretag har blivit auktoriserade i år och lika många är redo för auktorisation. När nu snart en fjärdedel av företagen har erhållit denna kvalitetsstämpel kan den börja komma beställare till nytta.

Efterlängtat behov av dokumenterad kunskap

TIBaktuellt har träffat JMs vd Johan Skoglund som berättar hur han ser på behovet av att entreprenörerna har dokumenterad kunskap och vad som krävs för att auktorisation och medlemskap i TIB ska bli en stark kvalitetsgaranti, som i framtiden kan ställas som krav vid upphandling av tak- och tätskiktsarbeten.
– Det är bra och efterlängtat. Men det står och faller med att jobben är väl genomförda och att man i slutändan fullt ut kan leverera den kvalitet som man har utlovat, säger han.
Johan Skoglund är vd för JM. Företaget är en av Nordens ledandeprojektutvecklare av bostäder och bostadsområden, med nyproduktion i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. De bygger flest bostadsrätter i Norden, huvudsakligen flerbostadshus i attraktiva lägen i storstadsområden och universitetsorter.

Kunderna ställer högre krav

– Om vi tittar framåt i branschen generellt så tror jag att det kommer ställas större krav på oss; kunderna blir mer och mer kompetenta, mer och mer medvetna och kunden har makten. Jag tror att om vi också kan kvalitetssäkra till exempel takarbeten, genom att kräva rätt utbildning och säkerställa att det blir väl utfört. Då är det ju klart att det är en konkurrensfördel för oss, säger han.

Läckande tätskikt kostar mycket

Det är väldigt viktigt att få tak och grund täta på ett hus. Johan Skoglund jämför grunden med sockorna och taket med mössan på huset, och JM förväntar sig att det fungerar till hundra procent. Men tätskikt är idag kanske det som JM har störst problem med - det är ganska vanligt med läckage och det kostar mycket pengar.

TIBs arbete är viktigt

– Jobbet TIB gör är viktigt för oss, vi vill ju inte fortsätta att göra fel framåt – vi vill ha täta garage och terrassbjälklag och vi vill ha täta tak. För det är alldeles för dyrt att åtgärda efteråt. Så därför välkomnar vi det här extra mycket, eftersom det för med sig enorma kostnader efter färdigställt arbete, säger han.

Stora problem med läckande tätskikt

Johan Skoglund har varit runt på väldigt många byggen under hösten och generellt så har de störst problem med läckande tätskikt; garage och terrassbjälklag som läcker in. Även om det går att åtgärda så är det svårt att hitta läckagen. Ofta så måste man gräva upp en terrass eller en innergård och det är svårt att härleda var man har läckaget.

Flera orsaker till skador

– Om vi har gjutasfalt så kan vattnet rinna 20 meter till närmaste  betongskarv. Det kan bli väldigt omfattande och kosta väldigt mycket pengar, säger han. Så därför måste JM ställa höga krav på väl genomförda arbeten, men alla fel beror inte på tätskiktsentreprenörer.
– Vi måste också bli duktiga på att stänga av ordentligt och inte låta lastbilar åka in innan jobbet är klart. Så att entreprenören verkligen får göra färdigt allting. För det är inte alla gånger det blir bekymmer just för att det utförda arbetet är fel, utan för att man springer på taken för tidigt, och har för tunga maskiner på plats för snabbt efteråt, förklarar han.

Auktorisation ett krav i framtiden

Johan Skoglund tror att det i framtiden kommer att ställas krav från JM på auktorisation, på yrkesbevis och på medlemskap i TIB.
– Så kommer det att bli framåt, men om det tar sex månader eller tre år, det kan jag inte svara på. Men de kraven kommer att ställas i framtiden, säger han.

Kunden kräver felfria produkter

Långsiktigt så tror han att alla kvalitetsmedvetna företag kommer vilja säkerställa att de levererar en felfri produkt. Det gäller att inte bara vidareutbilda sin egen personal utan även att kvalitetssäkra att de jobbar med rätt leverantörer. Det kommer ställas större krav på alla, även på takentreprenörerna. Vilket beror på att kunderna blir mer och mer medvetna och ställer större krav.
– De som har köpt en ny bostad tar för givet att den är helt felfri och fullt fungerande när de flyttar in. Det kommer inte att finnas utrymme för att diskmaskinen inte har levererats i tid eller att garaget läcker lite, så att vi ”tyvärr måste riva upp gården nästa sommar” - det kommer inte att accepteras i framtiden. Kunden kommer att ställa krav på ersättningar om fel uppstår.

Auktorisation blir en konkurrensfördel

I och med att kunden blir allt mer kvalitetsmedveten så gäller det att företagen förhåller sig till det på ett klokt sätt, menar han.
– Det bästa sättet är att säkerställa en lägstanivå som är tillräckligt bra för att möta den konkurrensen. Och då kan ju ett sätt vara att jobba med auktorisation och yrkesbevis. Där tror jag att framgångsrika organisationer och företag måste ligga i framkant, annars blir du omkörd av någon annan.

"I framtiden tror jag det kommer att ställas krav från JM på auktorisation, på yrkesbevis och på medlemskap i TIB"

Johan Skoglund, vd JM AB


Fler måste auktorisera sig

Johan Skoglund tycker att TIBs satsning på auktorisering är bra och att det är ett verktyg som behövs. Han hoppas att man kan nå minst femtio procent, först då tror han att det kommer att få genomslag. Helst vill han se att två tredjedelar av företagen är auktoriserade, för det får inte vara konkurrensbegränsande. Även om det krävs att fler blir auktoriserade så tycker han att det är jättebra att det ändå har gått så bra så här långt, för det finns alltid ett motstånd  mot förändringar. Samtidigt måste man fråga sig varför det är så stort motstånd, menar han. Själv tror han att det kan finnas ett motstånd mot att gå utbildningar bland företagare, speciellt mindre företag, där tiden inte finns på samma sätt som i ett större företag.

Duktiga på hantverket

Sen tror han också att medlemsföretagen måste kunna se nyttan med satsningen om de ska vilja vara delaktiga i den. Vilket i sin tur förutsätter att man kan mäta fördelarna med att vara ett auktoriserat företag.
– I den bästa av världar ska man också kunna visa att ”titta, de här företagen som nu har gått med, de gör mindre fel, tjänar mer pengar, och har lättare att få jobb”. Då tror jag den här resan skulle få ännu större fart.

Branschorganisationen som stöd

Samtidigt är mycket av det som står i auktorisationskraven sånt som krävs av alla företag idag, som kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem. Krav som inte är alldeles enkelt för små företag att leva upp till, menar Johan Skoglund.
– Vi älskar ju ändå ordning och reda, och självklart så ska det vara så. Kan mindre företag få det på köpet genom att vara med i en förening som TIB så är ju mycket vunnet.
Johan Skoglund tror att TIBs arbete i längden främjar en sund bransch där att alla konkurrerar på samma villkor.

Upp till bevis

Men det är inte bara att införa en auktorisation som står för kvalitet på pappret. Johan Skoglund beskriver det som att det de håller på med är konkreta saker och att det inte är förrän företagen blir prövade och kan visa att det arbete de utför också är av hög kvalitet, som auktorisationen betyder någonting. Därför är det viktigt med en noggrann uppföljning och kontroll.
– Om man lägger nytt tak, asfaltstak eller gjutasfalt eller vad man nu jobbar med, så är det ju något konkret, då räcker det inte med att man levererar några fina papper, bockat och klart, om det ändå läcker in efter två år. Då blir auktorisationen urvattnad och inte värd någonting. Och det är upp till bevis för de auktoriserade företagen nu. De ska visa vad kvalitetsstämpeln egentligen står för.
– De duktiga och seriösa drar ett väldigt tungt lass här, och det ska man göra för branschen. Är man stor och stark får man dra lite större lass än övriga. Men då är det viktigt tror jag, just med kontroll och uppföljning.