På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

Kommunala Gavlegårdarna har Nacka-domen i ryggen

Kommunalägda Gavlegårdarna har fått ett verktyg för att säkerställa sin upphandling och slippa överklaganden.

"Tack vare NACKA-domen kan vi säkerställa våra upphandlingar"

Med Nacka-domen i ryggen kan offentliga upphandlare ställa krav utan att riskera överklaganden. Hans Lundberg, projektledare Gavlegårdarna, har haft nytta av Nacka-domen. Den stillar protester från icke-auktoriserade företag när han skriver in TIB-auktorisation som ska-krav. Han tycker att det är ett väldigt bra verktyg i upphandlingar av takarbeten.

Kommunala bolag förvaltar generellt sina fastigheter under lång tid. De behöver med andra ord tänka långsiktigt, vilketgör att kvaliteten på upphandlade arbeten måste vara avgörande.Enbart priset kan inte styra vem som vinner en upphandling. Upphandlare vill heller inte köpa takarbeten som de säkert inte vet lever upp till lagkrav och branschens riktlinjer.

TIB-Auktorisation är ett rimligt krav att ställa
AB Gavlegårdarna som ägs av Gävle kommun, som upphandlareär Hans Lundberg är glad att kunna referera till Nacka-domen och ställa TIB-auktorisation som ska-krav. – Det är ett rimligt krav att kunna ställa. Det är enklare än att jag ska ställa upp en egen kravlista som jag måste kunna kontrollera. Tack vare domen får jag heller inga överklaganden.

Tre stora upphandlingar utan överklaganden
Gavlegårdarna har vid tre större upphandlingar ställt TIB-auktorisation som ett ska-krav. Vid ett tillfälle var det två större anbudsgivare som inte klarade kravet. När de protesterade och menade att de hade egna auktorisationer skickade Hans Lundberg en bild av artikeln om Nacka-domen, publicerad i Tak & Tätskikt nr 1 2014, och då stillade de sig. Ingen har överklagat någon av de tre upphandlingarna.– En överklagan kan innebära att arbetet skjuts upp ett helt år. Med domen i ryggen har protesterna mot ska-kravet om TIB-auktorisation tystnat med en gång.

"TIB-Auktorisation ger oss som beställare en unik trygghet"
Auktorisationen ger en trygghet, eftersom han vet att en branschorganisation kontrollerar branschens kvalitet. – En del hänvisar till egna auktorisationer. Det är en trygghet för mig att veta att ett företag lever upp till auktoriseringskrav som är uppsatta och bedömda av en oberoende branschorganisation, då vet jag att jag får kvalitet. Och det blir en sund konkurrens mellan seriösa företag, där priset avgör först när man kan visa upp att man lever upp till branschkraven.

På tib.se finns de TIB-auktoriseradE företagen
Vid de större upphandlingarna blir fler entreprenörer intresserade av att lämna in anbud. Då deltar även större företag som inte kommer från orten. Vid de tillfällena har Hans Lundberg haft nytta av TIB:s lista över auktoriserade företag.– När det är företag som jag inte känner har jag enkelt kunnat titta i listan som TIB har. Finns de inte med där så spelar det ingen roll hur stora de är.