På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

Malmö, hög byggnad, hörnzon, terrängtyp 1, storm.

De som har ett slentrianmässigt förhållningssätt till vindlastberäkningen förstår inte vilka fysiska krafter det handlar om.

Stora krafter styr vindlastberäkningen
Tak och tätskikt på stora plana ytor är utsatta för väldigt stora påfrestningar, något som noga behandlas på de utbildningar TIB genomför för medlemsföretagen. Oseriösa takentreprenörer, eller som i många fall, de som saknar kunskap eller har ett slentrianmässigt förhållningsätt till beräkningsunderlag och konstruktionshandlingar är i många fall ovetande vilka fysiska krafter det handlar om.

Exempel från Malmö:
Vi väljer en 16 meter hög byggnad belägen i Malmö somhar terrängtyp I. Vid en storm, som blir vanligare med extremare väder, är den beräknade vindlasten i takets hörnzon 3,7 kN/m2. I det här fallet blir lyftkraften nästan 400 kg/m2, en siffra som borde ge varje takentreprenör ochbeställare största respekt för utbildning och korrekta värden.

Fel val av terrängtyp kan ge halverad styrka
Terrängens inverkan för byggnadens beräknade vindlast är enorm, därför har Boverket definierat 5 olika terräng-typer (0-IV) med text och bild för att det skall vara lättare attgöra rätt val. I exemplet ovan, med en 16 meter hög byggnad i Malmö, så dubbleras den beräknade vindlasten vid terrängtyp I jämfört mot terrängtyp IV.

Ett annat exempel är en vindlastberäkning där CC-avstånd mellan infästningarna, utan att kontrollera sätts till 250 mm,men där plåtens delning mellan profiltopparna i verklig-heten är 320mm. "Kör du ändå", och frångår vindlastbe-räkningen, kan takets hållfasthet minska med upp till 30%.Det är av yttersta vikt att alla inblandade har kunskap, för- ståelse och respekt för det fysiska krafterna, att rätt värdenanvänds i vindlastberäkningen, att provade komponenteranvänds och att installationen utförs på ett korrekt sätt.

TIB-entreprenörens Checklista för att säkerställa vindlastberäkning
Vindlastberäkningen är en konstruktionshandling och görs vanligtvis av infästningsleverantören. Dessa punkter är krav och finns med i underlaget som ligger till grund för beräkningen.

Beräkningen är utförd enligt SS-EN 1991-1-4 samt  tillhörande TIB branschtolkning utgåva 2.

Rätt terrängtyp (0-IV) Renovering. Studera omgivningen 1km runt byggnaden vid bedömning av terrängtyp.

Rätt terrängtyp (0-IV) Nyproduktion. I projektets kon- struktionsritningar, vanligtvis under Allmänna Föreskrifter, finns alltid qp eller aktuell terrängtyp samt ref. vindhastighet  angivet. Dessa skall ligga till grund för vindlastberäkningen.

Vid bärande underlag av profilerad plåt skall beräkningen alltid anpassas efter aktuell plåttyp samt delning mellan profiltopparna.• Tätskiktets infästningar, både hylsa och skruv, ska vara CE-märkta och provade som ett system.

Prestandadeklaration för samtliga infästningar ska finnas.  Skruvarna skall vara provade i samma materialtyp som aktuellt bärande underlag. Karakteristiska värden för infästningarna redovisas i prestandadeklaration.

Vindlastprovning är utförd enligt EN-16002 mellan takhylsan  och aktuellt tätskikt. Dokumentation över provade/godkända brickor och takhylsor skall finnas hos tätskiktsleverantören.