På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

Materialleverantörer välkomnar krav på auktorisation

För tre år sedan uttryckte materialleverantörererna stora förhoppningar kring TIBs utbildningssatsningar och arbete för att höja statusen och hjälpa kunden att välja en seriös takentreprenör. Då fanns visionerna och målen, idag finns verktygen – TIB-auktoriserade företag är en verklighet. Samtliga materialleverantörer vi har pratat med ser positivt på utvecklingen. En oberoende auktorisering är det branschen behöver!

Protan har kommit långt i sina krav på auktorisering. Per Särnstedt är VD för Protan AB. Han menar att det inom en överskådlig framtid kommer krävas att man är auktoriserad. Vi förordar auktorisation
– Själva har vi lagt ner mycket pengar på att få våra egna enheter auktoriserade. Alla enheter är inte auktoriserade just nu, vilket beror på att några har fått ny ledning. Då saknas företagsledarutbildningen och det har varit svårt att få tid till att genomföra kurserna. Vi förordar dessutom väldigt starkt att våra kunder är auktoriserade, säger han.
På Protans entreprenadresa, tidigare i vår, handlade en programpunkt om TIB och TIBs betydelse för branschen.
– Det finns en förändringsbenägenhet och en positiv svängning. Programpunkten med information om TIB följdes av en livlig diskussion och intresset vaknade hos fler. Genom att knuffa på datum för företagsledarkurserna har vi fått flera att anmäla sig, säger han.

Tidsenlig och naturlig utveckling

Även Mataki har tagit avgörande beslut på sin årliga entreprenadresa. TIB-medlemskap är numera ett krav för att vara ”Mataki Partners”, det nätverk Mataki har för deras största kunder.
– Vi tog med representanter från TIB på vår konferens för att svara på alla frågor och informera om TIB. Majori-teten var redan positiva medan ett antal blev övertygade efter den information, diskussioner och grupparbeten vi hade. Mot slutet av veckan tog vi det gemensamma beslutet att TIB-anslutning är ett bra krav, säger Mats Lindborg, VD Nordic Waterproofing AB. Han tycker att auktorisationen är viktig. Enligt honom är det både tidsenligt och naturligt att entreprenörerna kan visa upp dokumenterade kunskapsbevis, från företagsledarutbildning till utbildningen av montörer.

– Som företagsledare ska man vara duktig på att driva sitt företag, med alltifrån personalansvar till miljömedvetenhet. På montörsnivå ger utbildningen en högre status och stolthet - man går från att vara takläggare till att vara certifierad takmontör, säger han. Mats Lindborg menar att det är viktigt att höja statusen för att kunna attrahera bra montörer och säkerställa att montören gör bra och säkra installationer.
– Ett auktoriserat företag ger kunden en trygghet i att företaget är en seriös och ansvarsfull entreprenör - montören
kan ta upp en certifiering och legitimera sig och kunden vet dessutom att man tänker på säkerhet och de anställdas arbetsmiljö, förklarar han.

Bra med gemensam auktorisation

Icopal ställer inte krav på TIB-anslutning och TIB-auktorisation, de har en egen auktorisation. Bengt Widstrand är marknadsdirektör på Icopal och han skulle gärna se att det fanns en gemensam auktorisation och tycker det är synd att alla seriösa inte vill vara med i TIB. Som det ser ut idag innebär en TIB-auktorisation att entreprenören uppfyller de grundläggande kraven i Icopals egen auktorisation, det är framför allt utbildning för deras egna produkter som tillkommer. Är företaget inte TIB-auktoriserat måste motsvarande kun-skaper vara dokumenteradepå annat sätt.

Branschen får bra rykte

– Vi har inte velat ställa krav på TIB-auktorisation, men ser positivt på att våra entreprenörer TIB-auktoriserar sig. Jag ser bara fördelar med en gemensam oberoende auktorisation, nackdelen är den tid och kostnad som måste läggas ned, men det här är ett sätt att få en sundare konkurrens och att garantera kunden en hög lägsta nivå, säger han. Utöver att ge branschen ett gott rykte med bra slutprodukter så är det även ett sätt att stärka det goda företaget, menar han.
– Det ger bra förutsättningar för duktiga, goda och anständiga företag att konkurrera med bra villkor och säkra arbetsplatser för de anställda, säger Bengt Widstrand.

Genom samarbete kan samtliga få möjlighet att utbilda sig

Daniel Radomski är affärsutvecklare på Eurotak. Han beskriver hur de inom Eurotak tidigt såg nödvändigheten för takbranschen att fokusera på utbildning och en objektiv auktorisering. Stora satsningar har bland annat gjorts för att
Derbigum-montörer skall vara certifierade enligt TIB.
– Eftersom vi är en bransch där det finns mycket låga instegskrav, är det viktigt att fastighetsägarna får ett lättillgängligt sätt att skilja på olika takentreprenörer, säger han.
Tillsammans med TIB har Eurotak satsat för uppmuntra sina entreprenörer att uppnå kraven på auktorisering. TIBs företagsledarutbildning kombinerad med Eurotaks egna kurser och de har kunnat genomföras i samband med entreprenörsträffar, något som sparat dyrbar tid åt Derbigum-entreprenörerna. TIBs förnyelseprocess har dessutom inneburit att det nu fortlöpande finns kurser för montörsutbildningen att tillgå på olika platser i Sverige.
– Vi ser detta som ett steg i rätt riktning och en nödvändighet om TIB ska genomföra sina ambitiösa krav.  Dessa insatser kommer att fortlöpa tills samtliga våra entreprenörer har fått möjligheten att utbilda både montörer och företagsledare, säger Daniel Radomski.

Dags att lägga upp en tidsplan

Per Särnsted på Protan menar att vi befinner oss i ett läge där alla förutsättningar finns för entreprenörerna att genomföra sin auktorisering. Han beskriver det som att alla måste ta ställning, hur obehagligt det än är.
– Man har kommit till den punkten nu, där alla inom branschen tvingas att ta ett val. Det finns inga egentliga ursäkter för att inte auktorisera sig. Väljer man att kategoriskt inte auktorisera sig så bör man träda ur TIB, eller så har man gjort valet som innebär att man planerar att auktorisera sig och lägger upp en tidsplan för det, säger Per Särnstedt.