På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

MKBs arbete med nya rutiner resulterade i högre krav på tak- och tätskiktsentreprenörer

MKB är Malmös största hyresvärd och för fyra år sedan styrde de upp rutinerna för att ha bättre koll på de arbeten som utförs på fastigheterna.

MKB har idag ett arbetssätt som ställer krav på entreprenörerna och följer arbetet löpande, allt för att säkerställa kvalitéten. De välkomnar TIBs kompetenshöjande arbete, med auktorisation och krav på kompetensbevis. TIBs krav på sina medlemmar stämmer väl överens med de krav MKB ställer vid sina upphandlingar.
-Det höjer kvalitetsnivån hos entreprenören genom att han har ordentligt utbildade killar, och han får ett gott renomé. Men det är även bra för beställaren i slutändan. Har entreprenören utbildad personal så får vi ett bättre slutresultat också, säger Sven Strandberg, teknisk konsult för MKB.

Idag har vi kontroll på kravställningen

På MKB i Malmö har man styrt upp upphandlingen av entreprenader och Rolf Nilsson, underhållsingenjör och ansvarig för upphandlingarna, är nöjd med hur de idag jobbar för att säkerställa kvaliteten de jobb som utförs på bostadsbolagets fastigheter.
– Jag är duktig på offentliga upphandlingar, Sven är duktig på tekniken, och då kan vi ställa kraven så att vi själva bestämmer den kvalitet som vi är ute efter, säger han.

Tidigare köptes all teknisk kompetens in från externa konsulter, och MKB hade därför ingen egen beställarroll i upphandlingen. Rolf Nilsson beskriver det som att de idag har koll på läget för vilka krav de måste ställa på de entreprenörer som ska utföra tak- och tätskiktsarbeten hos dem.

Inga totalentreprenader längre

En viktig del i att arbetet blir bra, menar han, är att de inte upphandlar totalentreprenader utan alltid utförandeentreprenader. De projekterar själva sina jobb, vilket gör att de kan styra och bestämma kvalitetsnivån.
– Om vi kan regelverket, både det administrativa och den tekniska beskrivningen, så har vi fångat in det vi behöver, säger Rolf Nilsson.

En tekniskt ansvarig hela vägen

En annan viktig del i deras arbetssätt är att de alltid har en teknisk konsult med genom hela processen; från utredning, projektering och byggledning till kontroll och besiktning.
– Vi har egentligen inte bestämt någonting innan konsulten kommer in i bilden. I princip från det att vi har tänkt oss att lägga om ett tak så frågar vi honom vad han tycker. Så han är med hela resan, förklarar Rolf Nilsson.

Våra krav stämmer väl med TIB-auktorisation

MKB är ett kommunalt bostadsbolag med 22 000 bostäder. De krav de ställer på entreprenörerna vid upphandling av takarbeten stämmer väl överens med TIBs krav för auktorisation. Det handlar om allt ifrån Heta Arbeten-certifikat och arbetsmiljökrav, till miljöpolicy, kvalitetsledningssystem och att ekonomin är i ordning.
- Den lista på krav som TIB har för auktoriserade medlemmar är ju vad en offentlig beställare måste kräva av alla typer av entreprenörer, säger Sven Strandberg.

Som beställare har vi ett stort ansvar

Även om de inte har krav på yrkesbevis hos montörerna eller motsvarande företagarkompetens som TIBs företagsledarutbildningarna ger, så ser de positivt på TIBs auktorisationskrav och utbildningsarbete.
– Jag har ett jättestort ansvar idag som beställare, vad det gäller arbetsmiljö till exempel. Vet jag då att de har gått kurser och fått utbildning, då känner jag mig tryggare, säger Rolf Nilsson.

TIBs Företagsledarutbildning är positiv

Sven Strandberg har lång erfarenhet av tätskiktsbranschen och känner väl till TIB och takmontörerernas arbetssituation i Sverige. Han ser nyttan med TIBs företagsledarutbildningar, för företagen själva, och menar att de sedan 80- och 90-talet har behövt en uppryckning just på företagsledarsidan.
– Företagsledarna har blivit duktigare. Det man upplevde i den här branschen tidigare var att det var mycket lösa boliner på företagsledarsidan, inte hos takmontören utan på företagssidan. De kunde inte alltid kalkylera, hade ingen ekonomisk uppföljning, de hade speciella administrativa rutiner, och det måste de ha idag, med tanke på alla papper som ska komma in och levereras. Kundnyttan ligger idag i att du får ett företag som har en struktur och klarar av de här sakerna, förklarar han.

Kundnytta på flera plan

Rolf håller med om att de drar nytta av att företagen blir bättre på att vara företagare, och att jobben de beställer blir bra utförda.
– Med en bättre förståelse för vad man gör så får man ju en bättre produkt. Och om det blir fler och fler som blir duktiga då kommer fler att gå efter i samma spår – så kundnyttan är väldigt tydlig där, säger Rolf Nilsson.

Utbildningar ger yrkesstolthet

Sven Strandberg förklarar att kundens nytta är att de får ett företag som kvalitetsmässigt har höjt sig både administraivt och rent yrkesmässigt, vilket i sin tur bäddar för ett bättre resultat på det utförda jobbet. Men framför allt betonar han, så är TIBs satsningar bra för de enskilda takmontörerna.
– De får en yrkeskänsla, en stolhet för det du gör och det du lämnar kvar.Yrkesbevisen tycker jag är väldigt bra, så att takmontörerna får den status i byggbranschen som de verkligen förtjänar. För vi har så otroligt många duktiga takläggare i vårt land, säger han.