På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

NCC rekommenderar entreprenörer att kvalitets- och miljöcertifiera sig

Auktorisationen vinner mark, men mer kvalitetsgarantier kan krävas för att vinna upphandlingar. Nu har NCC rekommenderat Berland Tak att ta kvalitetsarbetet ett steg till.

Uppskattat av arbetsledare och beställare

Berland Tak i Linköping har varit ett TIB auktoriserat företag i många år och utför arbeten på stora nybyggen åt NCC och PEAB. Efter att NCC sett hur Berland tak satsar på utbildningar gav de Berland tak rådet att gå vidare med en ISO-certifiering. Med auktorisation och kvalitets- och miljöcertifiering enligt ISO 9000 och ISO 14000 kan Berland Tak möta framtida krav i upphandlingar.

– När vi även är ISO-certifierade finns det inte fler krav man kan ställa på oss som entreprenör, säger Robert Löfdahl, vd och produktionsledare på Berland Tak AB.

Auktorisationsbesvis går ut med varje anbud

Han menar att fastighetsbolag idag är väldigt trygga med auktorisationen och han skickar alltid med auktorisationsbeviset som visar att de förnyat sin auktorisation, med varje anbud. Gentemot fastighetsbolagen fungerar det som ett bra kvalitetsbevis. Byggare känner inte alltid samma sak, menar han.

– De stora byggbolagen som Skanska, NCC och PEAB är däremot ISO-certifierade och har uppsatta mål att jobba mot. Bland annat kan det vara ett mål att anlita ISO-certifierade underleverantörer så långt det är möjligt. Genom att visa att vi arbetar enligt ISO så blir det ett starkt tryck i upphandlingen. Det samma gäller vid offentlig upphandling då ISO-certifiering ger högsta rating. Det går helt enkelt inte att få det bättre.

Auktorisationen banar vägen för att möta kraven

Genom arbetet med TIB-auktoriseringen och det jobb som konsulten Classe Persson gör för medlemsföretagen har vägen till ISO-certifieringen underlättats.

– Vårt samarbete med TIB har underlättat enormt mycket. Vi har alla papper på plats och ska bara få alla dokument satta i tur och ordning, säger Robert Löfdahl.

Framtiden kräver så mycket mer dokumentation och struktureratkvalitetsabete, menar han. Tidigare har entreprenörer förlitat sig på materialleverantörernas stöd för olika typer av dokumentationoch egenkontroll, vilket enligt Robert Löfdahl inte har lett till självständiga företag.

– Framöver kommer entreprenörerna själva behöva ta mer ansvaroch TIB är ett utmärkt samarbetspartner för att nå höjd i kvalitets- arbetet.