På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

Nynäs Tak går aldrig på rutin ifråga om säkerheten

Att hålla högsta möjliga nivå när det gäller en säker arbetsmiljö är den enda vägen att gå, både för enskilda takentreprenörer och hela tak- och tätskiktsbranschen. Det säger Nynäs Tak Entreprenad Stockholms VD Margareta Hansson när vi får en chans att prata säkerhet med henne och kollegan Niclas Johansson, projektledare med särskilt ansvar för taksäkerhet.

Nynäs Tak grundades 1984 och har sedan starten varit special- iserade inom takläggning och tätskikt för låglutande tak. Geografiskt sett täcker företaget genom Nynäs Tak Entreprenad Stockholm och Nynäs Tak Entreprenad Norrland in den del av marknaden som sträcker sig från Stockholm och upp över hela norra Sverige. Man har kontor i Jordbro, Uppsala, Gävle, Kramfors, Örnsköldsvik och Skellefteå. Antal anställda är 75, varav 43 arbetar i Stockholm och 32 i Norrland. Den årliga omsättningen ligger på runt 155 miljoner kronor, av vilken den större delen genereras i Stockholmsregionen.

En naturlig konsekvens av Nynäs Taks storlek och geografiska spridning är att de varje år genomför ett stort antal entreprenadprojekt. ”I Stockholm ligger vi på cirka 200 projekt per år”, berättar Margareta Hansson. ”Vi tar små och stora uppdrag och allt däremellan – och vi har kompetens och kapacitet att göra det som underentreprenör eller general- entreprenör.”

Rutin att aldrig gå på rutin

I syfte att kunna hantera många entreprenadprojekt varje år har Nynäs Tak väl upparbetade interna rutiner kring säkerheten. ”För att skydda våra medarbetare och ’tredje man’ har vi rutiner som vi alltid följer. Samtidigt får vårt säkerhetsarbete aldrig gå på rutin. Alla projekt är unika och vi gör alltid en noggrann individuell bedömning av varje uppdrag. Vi börjar med att åka och titta på objektet ifråga. Vilken typ av byggnad är det? Hur ligger den i terrängen? Hur är takets lutning? Vilken typ av skyddsanordningar finns redan på plats? Vilka ytterligare åtgärder behövs?”, säger Niclas Johansson.

Niclas berättar också att de efter den inledande analysen av uppdraget och objektet alltid sätter ihop en plan, som bland annat innefattar aktuella säkerhetsåtgärder samt hur säkerheten ska upprätthållas under arbetets gång. Och i de fall där beställaren har byggherreansvar integreras deras riskanalys i den övergripande arbetsmiljöplanen.

”Miniminivå är ju livlina i kombination med personlig säkerhetsutrustning som sele, hjälm, handskar osv. Ska vi jobba över hela taket monterar vi alltid upp takfotsskydd runt arbetsområdet. Om arbetet görs längre in på takytan och vid lutningar som är mindre än sex grader kan det räcka att placera ut koner två meter från takkanten som markerar att här innanför är vår arbetsyta. Dock måste man alltid värdera risken för tredje man vilket kan påverka utformningen av takskyddet”, säger Niclas Johansson.

”Förutsättningarna från start varierar naturligtvis, så den individuella analysen för varje uppdrag är viktig. Ibland finns inte ens infästningspunkter för livlina och då måste vi börja med att få det på plats. Och sedan fortsätta därifrån med att montera upp tidigare nämnda takfotsskydd, vilket med de lösningar som finns idag är både en enkel och snabb procedur – så det går absolut inte att skylla på att det är för krångligt eller tar för lång tid”, säger Margareta Hansson.

Välutbildade inom säkerhet

Nivån på säkerheten påverkas förstås även av hur välutbildade medarbetarna är och utbildning är därför något som Nynäs Tak satsar stora resurser på.

”Samtliga takmontörer som börjar jobba hos oss utbildas i fallskydd. Dessutom genomför vi utbildningar för säkra lyft. Alla får gå ’Skotta säkert’ och här inkluderar vi naturligtvis även de extra anställda som vi tar in tillfälligt när det är mycket snö under vintern”, berättar Margareta Hansson.

Viktigt att lyssna på takmontörerna

Vi kommer in på vad som kan påverka säkerheten förutom hur byggnaden är utformad och uppdragets natur.

”Väder och årstid är förstås faktorer som bidrar till ytterligare risker, exempelvis om det ösregnar, åskar, snöar eller är isigt på taken. Hårda vindar kan också innebära problem, särskilt vid högre höjder. Vi gör alltid en bedömning utifrån den aktuella situationen i samråd med våra arbetsledare och takmontörer om vi kan fortsätta med tillräckligt hög nivå på säkerheten eller om vi måste avbryta och fortsätta senare”, säger Niclas Johansson.

Margareta understryker vikten av att Nynäs Tak är lyhörda inför sina medarbetare.

”Vi lyssnar på våra takmontörer, det är ju de som är ute på taken och utsätts för riskerna. Många av våra dem har dessutom stor erfarenhet av att bedöma olika omständigheter, de vet var gränserna går. Det gör deras input mycket värdefull och genom en dialog mellan takmontörer, arbetsledare, projektledare och ibland ytterst också mig som VD styr det sedan hur vi agerar”, säger Margareta Hansson

Behöver bli bättre på att rapportera incidenter

Säkerhet handlar mycket om förebyggande arbete – vilket kan bedrivas på olika sätt. Ett sätt är att rapportera in incidenter, dvs tillbud som inte lett till några skador eller olyckor, men som riskerar att göra det.

”Här behöver vi på Nynäs Tak och troligen även andra i tak- och tätskiktsbranschen bli bättre. Vi är generellt för dåliga på att rapportera in mindre incidenter. Varför är det viktigt? Jo, för att de allvarliga olyckor som sker … inte alltid, men ofta … har föregåtts av ett visst beteende. Det kan funka att göra på ett visst sätt ett antal gånger, men till slut kan olyckan vara framme. Och genom att rapportera in incidenter före den gränsen passeras, får vi i bästa fall en chans att ändra på det ’riskfyllda’ beteendet innan olyckan sker. Eller så kan vi åtminstone via incidentrapporteringen se de mönster som lett fram till den och göra bättre i framtiden”, säger Margareta Hansson.

Om konkurrenter som tar genvägar

Att arbeta säkert kostar pengar och det finns takföretag som tar genvägar – vissa gör det medvetet och andra av okunskap. Oavsett orsak så kan dessa företag genom att kompromissa med säkerheten ofta hålla ett lägre pris jämfört med deras seriösa konkurrenter.

Eftersom lagkrav och regler kring säkerheten kan tolkas olika från en entreprenör till en annan, skulle Margareta och Niclas gärna se att det fanns en särskild post i upphandlingar som innehåller planerade säkerhetsåtgärder och som redovisas separat från den övriga entreprenadkostnaden.

”På så vis skulle den upphandlande parten kunna se vad respektive takentreprenör vidtar för säkerhetsåtgärder och vad dessa kostar. Det tror vi skulle leda till en värdefull diskussion kring säkerheten, vilket gynnar oss och alla andra takföretag som arbetar seriöst med detta”, säger Margareta Hansson.

Samtidigt anser både Margareta och Niclas att den generella säkerhetsnivån har blivit bättre de senaste åren, både bland takentreprenörer och i byggbranschen i stort.

”Reglerna har förtydligats och Arbetsmiljöverket har infört sanktionsavgifter. Det har hjälpt till att höja nivån generellt” säger Niclas Johansson.

”Kraven kring säkerheten har också delvis ökat från våra uppdragsgivare. Många av dem är mer säkerhetsmedvetna idag. Samtidigt kan vi fortfarande förlora affärer emellanåt för att vi inte ’prutar’ på säkerheten, men det spelar ingen roll. På lång sikt tjänar vi på att skydda våra medarbetare och ’tredje man’ och vi vinner på att ha ett renommé som ett säkert och seriöst takföretag” avslutar Margareta Hansson.