På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

Ökad kunskap hos beställare sorterar bort "olagliga" offerter

Ingen vill beställa ett tak som inte är utfört enligt regler och standarder, där garantier och försäkringar inte gäller. Flera avtal som skrivs idag skulle inte ske om beställaren hade alla fakta.

En medveten Beställare väljer rätt
När en beställare väljer takentreprenör kräver, och förutsätter,  de flesta att krav, normer och riktlinjer uppfylls. Erfarenhetenfrån branschen visar dock att kunskap och insikt om detta samtförståelse kring ansvar, garanti och försäkringar är långt ifrån rotat.  Med alla fakta på bordet är det få beställare som vill chansa på en lösning med ej testade komponenter, åsidosatta regler och försäkringar som inte faller ut vid en skada. Än mindre om beställaren inser att den med stor sannorlikhet får ta helakostnaden om den oseriösa takentreprenören går i konkurs.

En riskfylld beställning kan bli av på två sätt
Det ena sättet är att beställaren i olika grad inte känner till eller inte blir informerad om grundläggande regler. Beställaren litarpå att allt är i sin ordning och handlar i god tro. Blåser ett tak av får dock takentreprenören det juridiska ansvaret.Det andra, och osannorlika, sättet är att beställaren vet vad som gäller men skriftligt väljer att frånskriva sig regler, garantioch möjlighet till ersättning via försäkringen.

TIB-auktorisationen är beställarens garantiEn TIB-auktoriserad takentreprenör är beställarens garanti förett rätt utfört arbete och möjligheten att välja bort företag somvill "få igenom" en affär med hjälp av beställarens okunskap.Denna tillgång, och det förtroendekapital som TIB åstadkommer, används och förvaltas av varje enskilt medlemsföretag.

Genom att alltid informera om att Eurokod SS EN-1991-1-4 och AMA Hus är juridiskt bindande svenska normer och Boverkets minimikrav, så kommer allt fler oseriösa takentreprenörer attsorteras bort. Därtill kan tilläggas den prejudicerande Nacka-domen, där offentliga upphandlare har rätt att kräva att takentreprenören ska vara TIB-auktoriserad. Insitamentet att välja ett företag som står utanför TIB blir allt mindre, när krav på utbildning och följda regler blir självklart.

Eurokod ska stå som krav i varje upphandling
Det som skrivs i upphandling och avtal måste fullföljas genomhela projektet. Erfarenheten från branschen visar på variationer i formuleringar och avsaknad av krav som gör det möjligt att kringgå normer, eller snarare tron på att man kan göra det.Eftersom standardavtalen AB 04/ABT 06 användas i nästan varje byggprojekt innebär det i praktiken, med innefattande formulering, att det är Eurokod SS EN-1991-1-4 och AMA Hussom gäller, skall stå som krav, följas under hela projektet och är juridiskt bindande. Läs artikel Stormvarning på sid 21.

"För varje upphandling med standard- avtal eller hänvisning till exempelvis Tätskiktsgarantier gäller AMA HUS 14 och Eurokod SS-EN-1991-1-4."

Beställarens konsult måste veta vad som gäller
I många fall anlitas en extern konsult till att skriva ett underlag för upphandlingen. Vid offentlig upphandling används ofta formuleringen "Skall uppfylla Tätskiktsgarantiers krav eller liknande". Tätskiktsgarantiers krav hänvisar även de till Eurokod SS EN-1991-1-4 och AMA Hus. Dock försäkrar de endast arbeten utförda med vissa typer av material. Formuleringen "eller liknande" får dock inte öppna för tron, eller möjligheten, att det går att frångå gällande svenska normer.Oavsett var entreprenören eller materialleverantöten kommerifrån, eller har en egen försäkringslösning, måste samma svenska och europeiska byggnormer följas.