På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

Prestandadeklaration och ce-märkning är obligatorisk vid mekaniskt infästa tätskiktssystem

Alla byggprodukter måste ha en CE-märkning Alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard måste ha en prestandadeklaration och CE-märkning för att få säljas i Sverige, enligt EU:s byggproduktförordning. För en producent som erhållit en ETA så gäller samma krav på CE-märkning och prestandadeklaration. För infästningssystem till isolering och tätskikt på yttertak är CE-märkning och prestandadeklaration obligatoriskt.

eTAG är en nödvändighet för att kunna göra en vindlastprovning
För infästningssystem till isolering och tätskikt på yttertak är det mycket viktigt att samtliga komponenter är provade enligt ETAG 006. Det karakteristiska värdet som erhålls vid provningenför fästdon, brickor och hylsor jämförs mot systemprovning förmotstånd mot vindlast enligt EN-16002, så att det dimensionerande hållfasthetsvärdet för applikationen erhålls och kan sedan användas vid vindlastberäkning enligt SS EN 1991-1-4.

"Utan provresultat utifrån ETAG 006 riktlinjer är det omöjligt att utföra en vindlastberäkning för ett mekaniskt infäst tak med tätskikt enligt gällande svenska normer."

Korrekta värden till vindlastberäkningen
Vindlastberäkningen är en konstruktionshandling och måste betraktas som en sådan. Det förekommer tyvärr det att man "chansar" vid leverans av beräkningsunderlag. Ett exempel är att takentreprenören inte kontrollerar vilken plåt som används till bärande underlag. Om vindlastberäkningen genomförs ändå, men med en "standardplåt" som har 24 cm delning mellan topparna, men där den använda plåten visar sig ha en delning på 28 cm. Väljer man att "köra ändå" så stämmer inte beräkningen och ger då en ökad risk för avblåsning och ett ansvar om så skulle ske.

Även punkten Välj Terängtyp 0-IV kan vara föremål för "chansning", och tillsammans med exemplet ovan är det enkelt att förstå konsekvenserna när dessa värden är felaktiga. Noteras skall att både utföraren av vindlastberäkningen och takentreprenören har ett gemensamt ansvar för att det blir rätt.

"Både utföraren av vindlastberäkningen och takentreprenören har ett gemensamt ansvar för att det blir rätt."

Konstruktionshandlingarna ska följas
En tredje felkälla kan vara att takentreprenören blandar anvisade infästningar med infästningar som "ligger på hyllan". I alla fallhar takentreprenören medvetet eller omedvetet frångått regelverk, krav och konstruktionshandlingar och är i både praktisk och juridisk mening en orsak till att en avblåsning kan ske.

Beräkning ska ske med infästningens svagaste länk
Vid vindlastberäkning av ett tak med tätskikt skall den dimen- sionerande lasten för fästdonet fastslås. Det gäller att studera både hållfasthet mellan hylsan och tätskiktet samt mellan skruvoch underlag. Det lägsta värdet av de två ger det dimensionerande värdet som skall används vid vindlastberäkning för taket.