På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

Stockholmsarenan efterfrågar TIB-auktorisation vid upphandlingen

Söder om Globen i Stockholm pågår arbetet med den nya idrotts- och evenemangsarenan Stockholmsarenan. Det ska bli en arena i världsklass – spektakulär och arkitektoniskt unik. Till stora delar inglasad med sittplatser för 30 000 åskådare, och den kommer ha ett öppningsbart tak. Upphandlingen av tak- och tätskikt är nu aktuell och i den upphandlingen är TIB-auktorisering ett krav.

En komplex taklösning

– Vi har en komplex och väldigt unik taklösning. Det är huvudanledningen till att vi har lagt ribban högt i upphandlingen med ambitionen att anlita en väldigt kompetent entreprenör, säger Jonas Bonns, inköpare för PEAB som är totalentreprenör.
Stockholmsarenan har en osymetrisk form och det är mycket vertikaltäckning av primärfackverken, De löper som två broar som bär upp hela takkonstruktionen.
– Det öppningsbara taket består av åtta stycken luckor som kan öppnas på en halvtimme. Det ska kunna vara öppet vid
fotbollsmatcher men stängas och vara termiskt tätt vid andra evenemang som konserter, förklarar han.

Arbetet kräver en kompetent takentreprenör

Stockholmsarenan AB är byggherre och fastighetsägare till den nya idrotts- och evenemangsarenan i Globenområdet. Ted Mattsson är projektchef för Stockholmsarenan och han betonar vikten av en kompetent entreprenör.
– Vi ställer stora krav på entreprenörsföretaget som aktör i ett stort komplext projekt, som kan samordna sig och planera sitt arbete tillsammans med andra. Det här bygget är stort och händer det något så drabbar det flera parter i flera led, säger han.
Takentreprenaden på Stockholmsarenan är en totalentreprenad. Entreprenadformen medför ett funktionsansvar och gör att entreprenören måste kunna projektera, planera och genomföra sitt åtagande.
– Entreprenören måste kunna sätta sig in i komplexiteten. Takkonstruktionen har en spännvidd på 180 meter, bärs upp av de två primärfackverken och tätskiktet måste tåla stora temperaturrörelser, förklarar Ted Mattsson.

Auktorisationskrav – en förebyggande åtgärd

TIB-auktorisationen är enligt Ted Mattsson ett starkare medel för att kontrollera en hög kvalitet redan i upphandlingsskedet - ett mått på att man har bra kunskap och kan leva upp till de krav som ställs.
– Auktorisationskravet kan man se som en förebyggande ”försäkring”. De garantier som vi idag kräver som standard i form av Tätskiktsgaranti handlar mest om en försäkring om det går åt skogen. TIB-auktorisationen syftar ju till att minska antalet upp-komna fel i förebyggande syfte genom att höja kompetensen för uförandet, säger han.

Positivt med alla kvalitetshöjande åtgärder


De tycker båda att det är positivt att TIB har tagit fram en auktorisation för tak- och tätskiktsmontörer, eftersom tätskikt överlag är förenat med stora kostnader om det blir fel. Jonas Bonns tillägger att takarbeten även är förenade med andra risker som till exempel säkerheten på arbetsplatsen vid arbete med öppen låga.
– Som beställare av jobb är vi positiva till alla kvalitetshöjande åtgärder, som ökar kompetensen i branschen. Fuktskador är de överlag dyraste byggfelen, enorma summor går åt till att renovera, reparera och återställa efter fuktskador. Det finns en likhet med våtrum där auktorisering är en självklarhet, säger Ted Mattsson.

Bra att auktorisationen är branschens egen

Enligt Ted Mattsson kan branschen motverka att arbeten blir fel utförda. Genom att identifiera problemen och ställa nödvändiga krav för sin auktorisation kan de minimera riskerna.
– Det gynnar alla att branschen tar tag i det proaktivt. Det lyfter hela branschens anseende, säger han.
Jonas Bonns trycker även på det positiva i att det är branschen som själva har har tagit initiativet att auktorisera sig.
– Men det är nu viktigt att många auktoriserar sig, annars kan det bli en begränsning så att man tvingas att frångå kravet vid upphandlingen, säger han.

Beroende av kunniga entreprenörer

Som byggherre och upphandlare är det viktigt att de fokuserar på ett korrekt takutförande, eftersom det är stora kostnader förknippade med fel och läckage. Läckage beror på så mycket fler faktorer än de under själva monteringen, det handlar även om vad tätskiktet utsätts för i samband med den övriga entreprenaden.
Ted  Mattsson menar att takentreprenören spelar en viktig roll för att analysera var det lätt uppstår fel, för att sätta in insatser på rätt ställe och samarbeta med övriga involverade så att skador ej uppstår. En kunnig entreprenör kan ge dem den bästa hjälpen.
– Vi är beroende av att entreprenören gör det. Det är de som är specialister på täta tak, säger han.