På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

Takmontage vill inte konkurrera med oseriösa företag

Takmontage AB slutförde sin TIB-auktorisation och hoppas i framtiden slippa konkurrera med oseriösa entreprenörer.

"Beställarens förtroende för oss är vår styrka"
Takmontage AB slutförde sin TIB-auktorisation och hoppas i framtiden slippa konkurrera med oseriösa entreprenörer som fuskar och tullar på säkerhet och kvalitet. Varken beställaren,  takentreprenören eller tak-& tätskiktsbranschen vinner på det.

"SLUTFÖRANDET AV TIB-AUKTORISATIONEN VARAVGÖRANDE NÄR VI VANN UPPHANDLINGEN"
Fler och fler kommuner ställer och kommer att ställa TIB-auktorisation som ska-krav efter Nacka-domen. Förra året stodTakmontage AB i Malmö inför en upphandling på flera miljoner som krävde TIB-auktorisation. Trots att de satsat på TIB:s utbildningar och uppfyllde alla krav var de ännu inte auktoriserade av TIB, det var själva ansökan som saknades. De fick ändan ut vagnen och lämnade in de sista underlagen i sista minuten.

– Ansökan godkändes. Vi vann upphandlingen och nu har viTIB-auktorisation för 2015, säger Johan Börjesson, VD på Takmontage AB.

TiB-auktorisationen ger upphandlare ett verktyg för kvalitetssäkring
Det finns TIB-auktoriserade takentreprenörer över nästan hela landet. Betydligt fler skulle kunna vara det, menar Johan Börjesson, och fler kommuner borde kunna ställa TIB-auktorisation som ska-krav.

– Skulle offentliga upphandlare skriva in TIB-auktorisationen  som ett ska-krav skulle det inte komma in oseriösa företag, och man skulle få bort dem från upphandlingarna. I takt med att beställare får mer insikt kring detta kommer ska-kravet också att bli allt vanligare i framtiden, och med det ge en stor fördel för TIB-auktoriserade företag.

Vägrar att konkurrera med oseriösa företag
Idag ser många entreprenörer att de inte konkurrerar på lika villkor. I många fall kan beställarens okunskap kring krav ochregler utnyttjas av oseriösa företag för att få igenom en affär. Kravet på TIB-auktorisation kan enligt Johan Börjesson ge en sund konkurrens.

– Jag förlorar hellre tio uppdrag i rad om jag konkurrerar medseriösa företag. Ingen tycker om att förlora jobb mot oseriösa som fuskar och tullar på taksäkerhet, löner och materialval.

Positivt med fler tib-auktoriserade företag
Johan Börjesson ser positiv på utvecklingen att fler och fler seriösa företag auktoriserar sig.

– Jag tror att många har det mesta klart, det är bara pappers-arbetet kvar. Det gäller att lägga manken till. Ju fler som anammar det desto fler entreprenörer kommer att haka på auktorisationsarbetet.