På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

TIB-auktorisation som alla vinner på

Allt fler tak- och tätskiktsföretag väljer att genom TIB-auktorisering säkerställa nivån på sin verksamhet när det gäller kunskap, kompetens och kvalitet. Vi fick en pratstund med ordföranden för TIBs auktorisationsnämnd, Ulf Wernquist, om varför detta är så värdefullt för enskilda takentreprenörer såväl som hela tak- och tätskiktsbranschen.

Tidningen Tak & Tätskikt: När och varför kom TIB-auktorisationen till?

Ulf Wernquist:”TIB-auktorisationen har funnits i drygt tio år. Den kom till tack vare att TIB-medlemmar efterfrågade ett kvalificerat och systematiskt sätt att skärpa kraven inom vår bransch – i syfte att höja nivån på jobben, takentreprenörernas agerande samt deras kompetens och kunskaper.”

TTT: Hur har det fungerat?

UW: ”Det finns många bevis på att TIB-auktorisationen fungerar mycket väl. Ett konkret exempel är att den numera är godkänd som skallkrav vid offentliga upphandlingar. Häromåret ställde Nacka kommun kravet att de som lämnade anbud skulle vara TIB-auktoriserade eller motsvarande. Det överklagades av en entreprenör som vare sig var TIB-auktoriserad eller kunde dokumentera att kraven var uppfyllda på annat sätt. Men förvaltningsrätten gav kommunen rätt och senare beslöt kammarrätten att inte pröva ärendet. De ansåg att TIB-auktorisation är en lämplig och effektiv åtgärd för att säkerställa kvaliteten på ett entreprenadföretag i samband med upphandling.”

TTT: Vad innebär domen för offentliga upphandlingar?

UW: ”Domen innebär att vi fått ett prejudikat som kommuner och andra beställare kan åberopa och på så vis ställa krav på TIB-auktorisering, vilket ger tryggare upphandlingar. Det gynnar också våra TIB-auktoriserade företag, som får en extra fördel av att de kan visa att de är seriösa och kompetenta.”

TTT: Varför behövs en auktorisation på branschnivå, kan inte varje företag göra motsvarande arbete på egen hand?

UW: ”Om en takentreprenör försöker uppnå det som motsvarar en auktorisation på egen hand, är det vällovligt, men det är alltid svårt för dem att objektivt bevisa nivån för detta. Det blir ett problem rent konkret och det är även en fråga om trovärdighet. Det konkreta problemet uppstår eftersom det är svårt att veta vad man ska mäta mot. Är det vi gör som enskilt företag tillräckligt? Ställer vi rätt krav på oss själva? Var ska vi lägga nivån när det gäller kunskap, kompetens och kvalitet?

Som TIB-auktoriserad entreprenör behöver man inte oroa sig för detta. Då vet man att man håller rätt nivå jämfört med andra företag i branschen och att man är konkurrenskraftig på marknaden. Dessutom ger TIB-auktorisationen en mycket högre trovärdighet, eftersom det man påstår sig kunna erbjuda är verifierat av en oberoende part. En part som inte drivs av kommersiella intressen, utan som bara arbetar för att nivån i tak- och tätskiktsbranschen ska vara så hög som möjligt.”

TTT: Hur går en TIB-auktorisation till?

UW: ”Ett företag som söker TIB-auktorisation måste först komma in med en ansökan. I processen för att bli TIB-auktoriserad ingår sedan att vi gör en djuplodande granskning av det aktuella företaget inom en rad områden. De måste kunna visa att de lever upp till våra kriterier när det gäller kompetensutveckling, kvalitetsarbete, myndighetskrav och seriöst företagande i övrigt. Vi kontaktar även ett antal referenser som ges möjlighet att uttrycka både positiv och negativ kritik utifrån ett kundperspektiv. Att prata med referenser är också ett sätt att kontrollera att företaget verkligen jobbar på det sätt som de säger att de gör – ifråga om kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö osv.

Man ska komma ihåg att granskningen, som vägen till en TIB-auktorisationen innebär, är positiv även för de företag som inte lever upp till våra krav - det vill säga de som får avslag på sin ansökan. Helt enkelt eftersom dessa entreprenörer genom vår granskning får sina svagheter synliggjorda och därmed en möjlighet att göra något åt dem. Vilket hjälper dem att kunna bli auktoriserade längre fram. Som ett led i detta erbjuder vi våra medlemsföretag att höja sin kompetensnivå och konkurrenskraft via TIBs utbud av utbildningar.”

TTT: Finns det motsvarande auktorisationer i andra delar av byggbranschen?

UW: ”Det finns en del exempel inom vissa specialbranschdelar. Men det unika med TIB-auktorisationen är att den inte bara görs en gång. Kunskap och kompetens är en färskvara, och det är även TIB-auktorisationen. Därför gäller den bara ett kalenderår. Därefter gör vi en ny granskning, då vi kontrollerar att uppgifterna som företaget lämnat vid senaste auktorisationen stämmer med verkligheten för det gångna året. Största delen av auktorisationsnämndens arbete handlar om att verifiera lämnade uppgifter från företag som redan är auktoriserade.”

TTT: Vilka sitter i TIBs auktorisationsnämnd?

UW: ”Auktorisationsnämnden består av kvalificerade, kunniga och erfarna personer från TIB, försäkringsbranschen och juristbranschen. Värt att notera är att nämnden arbetar under tystnadsplikt; alla uppgifter om ett företag som lämnas in eller inhämtas, behandlas strikt konfidentiellt.”

TTT:  Vad vill du säga till företag som funderar på att genomgå TIB-auktorisering?

UW: ”Alla vinner på det. Företaget ifråga, deras kunder och hela tak- och tätskiktsbranschen. Att vara TIB-auktoriserad är inte bara ett ’klistermärke’ att sätta på dörren eller lägga på sin hemsida. Det är ett levande kvalitetsverktyg som på ett konkret sätt hjälper företaget att verka på en konkurrensutsatt och hög nivå – och som därigenom ofta ger möjligheten att få vara med och räkna på fler uppdrag.

Min uppfattning är också att många TIB-medlemmar redan håller så god nivå att de ligger nära möjligheten att erhålla auktorisationen och att de endast behöver göra mindre interna insatser för att nå hela vägen fram.”