På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

TIB gör medlemsföretagen förberedda på framtidens krav

Entreprenörer måste hela tiden möta skärpta myndighetskrav och kompetenskrav. I takt med det kommer TIBs medlemsföretag att efterfrågas allt mer i framtiden.

Vi vet inte framtidens krav

– Framtiden ställer ökade krav på oss som entreprenörer. Krav som vi ännu inte vet vilka de är, säger Ulf Wernquist, ordförande i TIB. Det arbete TIB har gjort och gör strävar efter att hålla medlemmarna uppdaterade på nya regler och lagar.

Inom byggbranschen sker hela tiden skärpning myndighetskrav och kompetenskrav som entreprenörerna måste möta. Behovet av kvalitetssäkring ökar, för att tillgodose beställarens behov och för att öka säkerheten för de anställda.

Beställare ställer krav

– Istället för att bli överkörda arbetar vi hela tiden för att öka medvetenheten hos våra medlemmar. Vi uppdaterar oss i vad som gäller för närvarande och är lyhörda för kommande krav. Vi är ju medlemmarnas organisation och arbetar med den självklara kundnyttan i medlemmarnas intresse, säger han.

TIB når ut till medlemmarna genom ständiga informationsutskick och genom sin kursverksamhet. När behov finns reser representanter från TIB ut till medlemmarna i Sverige.

– Vi kommer att erbjuda uppdateringskurser och informationsträffar för alla, säger Ulf Wernquist.

En drivkraft är att TAK skyddar stora värden

Beställare av tak- och tätskikt vill ha tak utan bekymmer. Det gerlångsiktigt lägre kostnader i bland annat underhåll och försäkringar. Det är ett faktum som driver kraven framåt. På illustrationen nedankan vi både se och förstå vad kompetens, yrkesstolthet och ordningtillför dig, ditt företag, våra kunder och hela vår bransch.