På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

TIB hjälper medlemsföretagen att slutföra sina interna utbildningssatsningar

TIBs arbete har bland annat resulterat i att utbildningar kommer hållas på fyra orter i Sverige under vintern. Några av företagen som nu kommer att genomföra sina sista utbildningsmoment är Wettergrens Tak i Nyköping och TAKAB i Falun. Båda räknar med att bli klara och auktoriserade i februari.

Hårdare krav för medlemskap

För sex år sedan tog TIBs årsstämma beslut om att införa hårdare krav för medlemskap i branschorganisationen. En viktig del är utbildningskraven för medlemmarna. Minst en i företagsledande ställning måste ha genomgått TIBs företagsledarutbilning och hälften av producerande personal ska ha genomgått TIBs montörsutbilning och vara certifierade tak- och tätskiktsmontörer. Företagen hade två år på sig att uppfylla dessa krav. Krav som även leder till auktorisation av TIB. Den som fick uppdraget var Classe Person, TIBs sakkunnige konsult som har gedigen och mångårig erfarenhet av tak- och tätskiktsbranschen.

TIB stöttar företagen

En del av medlemsföretagen prioriterade utbildningarna högt och uppfyllde auktorisationskraven snart efter beslutet. Andra halkade efter i sina utbildningssatsningar. För att hjälpa medlemsföretagen att komma upp på banan igen har TIB under det senaste året kontaktat samtliga företag för att pusha, stötta och motivera medlemmarna att slutföra de sista moment som de fortfarande saknar.
– Classe Persson har varit pådrivande att vi ska genomföra våra sista utbildningar i vinter. Han gör en stor insats för att pusha oss att prioritera det nu. Med honom har jag en levande diskussion om vikten av auktorisation, säger Torbjörn Forsberg ägare av Wettergrens tak i Nyköping.

Wettergrens Tak auktoriserar sig nu

Wettergrens tak är ett relativt stort företag, med 20 montörer anställda och har varit medlemmar i TIB sedan 25 år. Thorbjörn Forsberg betonar vikten av att ha ett företag med god ordning och utbildad personal. De senaste åren har Wettergrens tak satsat på att bli ISO-certifierade och därför har inte TIB-auktoriseringen prioriterats lika högt. Men Thorbjörn Forsberg är tacksam för att Classe Persson har legat på så att de nu genomför den sista kursen.

Uppskattar stödet från TIB

– Att han och TIB är aktiva för att hjälpa och stöttar företagen betyder mycket. För auktorisationen är viktig för branschen totalt sett. Vid upphandlingar måste vi kunna visa att vi är ett seriöst företag, att vi kan erbjuda något mer, säger han.
Han menar att det inte bara handlar om att ha tekniskt kunniga montörer utan även att lyfta andra aspekter som krävs kring ett takarbete. Ett kunnande som ger större trovärdighet och visar på seriositet.

Kunder kräver dokumentation

– Idag krävs också mycket dokumentation som miljöledningssystem som ska kunna visas upp vid upphandlingar.
Vi måste ha ett säkerhetstänk hos personalen och förstå konse-kvenserna av arbetsmiljöaspekterna i ett större perspektiv. Om vi inte talar om vilka krav vi måste ställa så vet de inte vad som behövs.De litar ju på att entreprenören vet vad de håller på med.

TIBs entreprenörsmallar till stor hjälp

TIBs entreprenörsmallar är en stor hjälp för att upprätta all nödvändig dokumentation. Jon Onsbacke på TAKAB, Tak och bygg Falun, har fått god hjälp av TIB med framtagningen av dokument. De blev medlemmar TIB för ett år sedan och tog då kontakt med Classe Persson.
– Jag har fått mycket stöd och hjälp av Classe. Han har både fungerat som bollplank och hjälpt till med dokument för allt ifrån anbudslämning till mallar för miljö- och kvalitetsledningssystem, säger han.

Auktoriseringen är viktig för TAKAB

Jon Onsbacke startade TAKAB 2005 som ett tvåmansföretag. De expanderade förra året och har idag sex anställda montörer. Nu siktar de på att anställa två till. Auktoriseringen är viktig för dem och de har bara en delkurs kvar i företagsledarutbilningen. Den ska han gå februari och samma helg kommer montörerna att gå montörsutbildningen.
– Min ambition med medlemskapet i TIB var att vi skulle bli auktoriserade och vi har gått så fort fram som vi kan för att bli det. Vi vill ju visa att man är en seriös entreprenör och det kommer förhoppningsvis att ge oss fördel i upphandlingar, förklarar han.

Allt vanligare med krav på auktorisation

Det har också blivit vanligare med krav på auktorisation i förfrågningsunderlagen.
– Beställare börjar känna till att det finns auktorisation från TIB.
De vet då att det går att ställa krav på grundläggande kunskap. Jag tror många entreprenörer riskerar att halka efter om de inte hänger med här, säger Thorbjörn Forsberg.

Samtidigt betonar de båda vikten av att ha välutbildade montörer. För det är de som har ansvaret ute på plats. Det gäller
att ha utbildad personal som både är yrkeskunniga och duktiga på att se risker.
– De ska kunna göra en riskanalys innan de ger sig ut och påbörjar ett jobb, säger Thorbjörn Forsberg.

Svårt att hitta kompetent personal

Vi det är svårt att hitta kompetent personal idag om man ska ny-anställa, menar Jon Onsbacke. Han tycker att det lättaste sättet har varit att hitta andra hantverkare som är intresserade och som de sedan utbildar internt.
– Det är ett stort problem att det inte finns personal som uppfyller kriterierna. Men yrkeskunniga snickare som har erfarenhet och en bra grund att stå på har visat sig vara en bra ingång, säger han.

Lättare att utbilda personal internt

Thorbjörn Forsberg håller med om att det är lättast att utbilda sin personal internt. TIBs montörsutbildningar ligger under lågsäsong, då är det lättare att ge dem tid att studera.
– Vintertid skapar vi grunden för nästa års projekt. Montörerna får två veckor att plugga hemma när det är snö. Det är ett givande och tagande och som fungerar utmärkt, säger han.

Artikelförfattare är Anna Sandström,
skribent för Tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation, TIB.