På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

TIB lanserar Sveriges första heltäckande taklärobok

För att ytterligare höja kompetensnivån i tak- och tätskiktsbranschen lanserar TIB tillsammans med Hermods ett helt nytt läromedel. Det är ett modernt utbildningsmaterial, med både bok och webbstöd, som är tänkt att användas av såväl yrkesverksamma tak- och tätskiktsmontörer som av studenter inom gymnasieskolan och vuxenutbildningarna.

Constructech har producerat TIBs nya utbildningsbok för tak- & tätskiktsmontörer.
– Det är en komplett lärobok med en pedagogisk röd tråd säger Fredrik Rundgren, som tillsammans med Jan-Inge Bengtsson är författare till boken.ak- och tätskiktsmontörer som av studenter inom gymnasieskolan och vuxenutbildningarna.

Komplett lärobok med en röd tråd

En av TIBs viktigaste frågor är branschens kompetens och för ett år sedan tog vi initiativet till att utveckla ett nytt utbildningsmaterial. Byggnadsindustrins yrkesnämnd, BYN, såg också behovet och TIB fick tillsammans med Hermods uppdraget att ta fram ett nationellt material som skulle kunna användas i industrin, gymnasieskolan och VUX.
Författare till boken ”Montörsutbildning tak och tätskikt 2012” är Fredrik Rundgren och Jan-Inge Bengtsson, vars företag Constructech ansvarar för takmontörsutbildningen hos TIB.
– Visst har det funnits ett komplett utbildningsmaterial tidigare, säger Fredrik Rundgren. Men det har bestått av häften skrivna av olika författare. Det har inneburit en del upprepningar och av samma skäl har det inte funnits någon fullständig röd tråd i materialet.
– Nu har vi EN bok som täcker in allt från takkonstruktioner, fukt och monteringsteknik till arbetsmiljö och taksäkerhet.

Utvecklad efter BYNs målbeskrivning

Läroboken är utvecklad utifrån de krav som finns i BYNs målbeskrivning för yrket. Syftet har varit att skapa ett naturligt flöde i utbildningen som ger läsaren en helhetsbild av taket och dess funktion men också detaljkunskaperna man behöver inom yrket.
– När boken har en pedagogisk tanke från början till slut blir det såklart lättare att ta till sig kunskapen, menar Fredrik Rundgren.

Webbstödet underlättar inlärningen

Till boken hör ett kraftfullt webbverktyg som Hermods tagit fram. Här hittar eleverna alla texter, bilder, länkar och en utbildningsguide. Det finns självrättande testa-dig-själv-uppgifter efter varje avsnitt. Dessutom finns delprov som läraren rättar manuellt. Håkan Andersson, affärsområdeschef för yrkesutbildningar på Hermods, har varit projektledare för satsningen från Hermods sida.
– Genom att vi lagt materialet i vår utbildningsplattform på nätet blir det lättillgängligt för eleverna, säger han. Men det finns många fler fördelar. De som vill kan få texten uppläst via talsyntes – bra exempelvis för dem med läs- och skrivsvårigheter. Kursledaren ser vilka som loggar in och gör uppgifter och kan därmed upptäcka och kontakta elever som behöver pushas lite. Och kommer det en ny föreskrift från någon myndighet kan vi snabbt uppdatera innehållet på webben.

Takinriktning på fler gymnasieskolor

Det gamla utbildningsmaterialet var inte anpassat för gymnasieskolan. Till den nya läroboken däremot, finns både lärarhandledning och betygskriterier för gymnasieskolan, vilket förhoppningsvis leder till att fler erbjuder inriktningen på byggprogrammet så att fler kan utbilda sig till tak- och tätskiktsmontör redan där. TIB kommer dessutom att starta ett pilotprojekt med takmontörsutbildning på gymnasiet tillsammans med Hermods som bedriver Design & Construction college, i Malmö, Helsingborg, Västerås och Stockholm.
– Det är spännande att materialet kommer in på gymnasieskolorna, tycker Fredrik Rundgren. Om det blir vanligare att ungdomar väljer tak och tätskikt redan på gymnasiet får vi inte bara en högre kompetensnivå i branschen utan också en högre status för yrket.

Artikelförfattare är Ann-Sofie Söderberg
Skribent för Tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation, TIB.