På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

Utbildade på TIB får BYNs yrkesbevis - Nu är TIB nationell utbildningsgivare

Nu börjar registreringen av TIB-utbildade montörer till BYN. Tack vare TIBs utbildningssatsningar har snart en tredjedel av montörerna i TIBs medlemsföretag ett yrkesbevis utfärdat av BYN. TIB är godkänd som nationell utbildningsgivare, vilket innebär att BYNs yrkesbevis kan utfärdas efter godkända utbildningar hos TIB.

Krav på yrkesbevis i framtiden

– Om utvecklingen går framåt på samma positiva sätt, i den takt som TIB nu utbildar sina medlemmar, så kan vi i framtiden ställa krav på yrkesbevis hos takmontörer. Alla parter vinner på att ha en välutbildad yrkeskår, säger Christian Nielsen som är utbildningsrådgivare vid BYN. BYN är Byggnadsindustrins Yrkesnämnd och den organisation som har som uppgift är att säkerställa att det finns kompetenta yrkesarbetare inom den svenska byggbranschen. Det är ett partsammansatt organ med representanter från både arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. Utöver att främjautvecklingen av yrkesutbildningar och godkänna utbildnings-material och utbildare, så är det även BYN som utfärdar yrkesbevis.– Vi strävar efter att alla som jobbar inom en viss bransch ska ha yrkesbevis. En vidare strävan är sen att övertyga beställare att kräva yrkesbevis som ett grundkrav för att jobbet ska utföras på ett fackmannamässigt sätt, säger Christian Nielsen.

TIBs kompetensbevis ger även BYNs yrkesbevis

Registreringen av TIButbildade takmontörer i BYNs registerär nu ifull gång. De som har TIBs kompetensbevis, tillsammans med de timmar i yrket som krävs, får automatiskt BYNsyrkesbevis. Framöver kommer registreringen att ske automa-tiskt, i och med att TIB blir godkänd som utbildningsgivare.

Antalet yrkesbevis har mer än fördubblats

TIBs satsningar på utbildningar och kompetensbevis desenaste åren har nu lett till att antalet registrerade takmontörer med yrkesbevis hos BYN har ökat från knappa tre hundra till över sju hundra. Det innebär en ökning från att ungefär var tionde yrkesverksam takmontör haryrkesbevis till att snart var fjärde montör i Sverige har det. Bland de TIB-anslutna företagen räknar TIB med att snart var tredje montör har yrkesbevis.

Yrkesbevis blir krav i upphandlingar

– När majoriteten av yrkesutövarna har yrkesbevis kan manbörja föra in det som ett krav i upphandling, säger Christian Nielsen. Förhoppningen är att aktörer som försäkringsbolag och beställare i framtiden får en tilltro till kompetensen som representeras genom ett yrkesbevis och därmed ställer kravpå det vid upphandlingen.
Yrkesbeviset har många aspekterDet handlar inte bara om att allt görs på rätt sätt; rätt utfor-mat och med rätt material, menar han. En viktig del är ävenhälsa och säkerhet. Han påpekar vikten av att BYN tillsammans med branschorganisationen har ett fortsatt bra samarbete medmålet att ha en välutbildad yrkeskår. Både beställare, arbets-givare och arbetstagare måste se det nödvändiga i att ställa krav på yrkesbevis.– Alla tre måste förstå vitsen med det. Beställaren vet att hanfår välutbildade montörer, arbetsgivaren kan skicka ut arbets-lag och veta att det görs på rätt sätt och som arbetstagare kanjag vara trygg i min position när jag utför arbeten och få enbra anställning i ett välrenommerat företag, förklarar han.

Yrkesbevis - kompetenskvitto och stolthet

Han är medveten om att många duktiga montörer idag jobbar utan yrkesbevis, men också att det utan yrkesbevis är svårt att urskilja vilka de är. – Yrkesbeviset är framför allt är ett kvitto på att man kan det man gör. Det handlar om att känna stolthet i det arbete man utför. Det ska vara lika självklart att ha ett yrkesbevis som att ha körkort när man kör bil, så att alla parter ska vara nöjda och känna sig trygga.
Christian Nielsen tycker att TIBs satsningar är berömvärda.– Det betyder mycket att ha en branschorganisation som är draglok i frågor och samarbetet blir lättare tack vare att TIBs satsningar stämmer överens med parternas mål om att branschen ska ha utbildad arbetskraft.