På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

TIB paneldebatt 2012 - Styrelsen svarade på viktiga frågor vid årets stämma

Vid den öppna delen av TIBs årsstämma deltog hela styrelsen i en paneldebatt som modererades av mig, Anna Sandström, journalist och skribent för TIBs tidning Tak & Tätskikt. De fick svara på frågor som har uppkommit när jag har diskuterat TIB, medlemskapet och auktorisationen med beställare, besiktningsmän, och inte minst icke-medlemmar.

Frågorna utgick från vårens händelser

Frågorna utgick från vårens händelser då TIB har uteslutit de medlemmar som efter flera års tid inte klarat leva upp till medlemskraven och det faktum att nu allt fler medlemsföretag är auktoriserade, så att TIB-medlemskap och auktorisationskrav har blivit fungerande kvalitetsstämplar för kunder som söker seriösa tätskikstentreprenörer.

Vi har även samtalat med icke-medlemmar

I samtal med icke-medlemmar som verkar i landsorter där desjälva har gott renomée och långtgåeende kontakter har jagförstått att man ser TIB-medlemskapet som onödigt och endastkopplat till utgifter för obligatoriska utbildningar man inte ansersig behöva och omfattande pappersarbete som kräver tid ochresurser. På frågan om varför man ska vara med i TIB tog styrelsenupp flera aspekter.

Kundernas krav ökar

Dels är det för att på längre sikt kunna visa upp sig som seriöstföretag, eftersom både kundernas krav ökar och konkurrensenförändras även utanför Storstadsregionerna. Dessutom påpekadeflera i styrelsen att utbildning av sina montörer är viktigt, intebara för att säkra kompetensen, men det ger också de anställda enstarkare yrkesstolhet och det är större sannolikhet att man stannaroch trivs i ett företag som satsar på en.

TIB- auktorisationen i upphandlingar ökar

Ytterligare en fråga som kommit upp har varit varför auktoriseringen av tätskiktsentreprenörer ska skeav branschorganisationen och inte av materialleverantörerna. Styrelsen förklarade hur TIBs auktorisationhandlar om krav på medlemsföretagen som är lika för alla, oberoende vilka material man användereller vilka organisationer eller företag man är knuten till. Företagen granskas av en oberoende nämndsammansatt av aktörer utanför TIB.

Samtidigt ökar efterfrågan på TIB-anslutna och auktoriserade företag i kundernas förfrågningsunderlag.Auktorisationen förnyas årligen och kräver bland annat att medlemsföretaget ansöker och inkommermed fem nya referenskunder för varje år. Men besiktningsmän som jag talat med anser att det ännu är förfå auktoriserade företag. De har inget problem att som konsulter få beställare att föra in TIB-auktorisationi förfrågningsunderlaget. Däremot händer det att endast ett företag kan leva upp till de kraven.

Fler företag måste auktorisera sig

Styrelsen höll med om att det krävs att fler företag ansöker om auktorisation så att det finns tillräckligtmånga på varje ort. Samtidigt tyckte de att utvecklingen verkligen började gå i den riktningen nu medett trettiotal auktoriserade och ytterligare lika många till på gång. Så de var förvissade om att det är ettproblem nu i startskedet som kommer att försvinna.

Diskussionen fortsatte kring frågor om hur TIB i framtiden ska möta en ny generation kunder som ställer ännu högre krav och hur de ska hantera eventuella klagomål på medlemsföretagen. TIB ser de kräsnare kunderna och anser att det kommer innebära att garantier och kvalitetsmärkning kommer bli ett allt viktigare konkurrensmedel. Om det uppkommer klagomål på medlemsföretagen är styrelsen intresserade av att få in dem för att själva kunna granska vad det handlar om, och förslag kom att ha ett enkelt formulär på hemsidan.