På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

Ulf Wernquist summerar sina år som ordförande

Jag avgår vid stämman i maj, definitivt som ordförande för TIB, efter att ha suttit som sådan sedan 1999 och sedan 1988 varit styrelseledamot.

Att jag över huvud taget kom in i branschen är en sinkadus. Jag skulle bara försöka hjälpa min far somdrivit sin "takverksamhet" i enskild firma och råkatilla ut, ekonomiskt. Efter några års ekonomistudier och militärtjänst började jag ta tag i problemen, hösten 1969. Stora skulder fanns till både krono-fogden och leverantörer. Det var omöjligt att med bra resultat driva verksamhet i aktuell form. Därför startades AB Takvärn 1970. Samtliga skulder betalades slutligen efter några mycket slitsamma år med stora personliga försakelser. Meningen var att jag då skulle kliva av. Men det blev inte så utan jag fortsatte med att leda företaget.

Det har varit en spännande resa med många kontakter och förvecklingar. Takvärn har till och medhunnit med att ett tag vara materialleverantör, i Svenska Soprema AB tillsammans med Olander &Eriksson i Norrköping, Engman Tak i Göteborg och Kenneth Einarsson i Karlstad. Men huvud-delen av tiden som entreprenör.

I den rollen kom det tidigt fram de ojämlika villkorde konkurrerande aktörerna arbetade under. Vissa företag arbetade med mycket seriösa satsningar som grund i form av utbildningar, justa villkor för sina anställda och godkända material. Dessa företag konkurrerade med dem som från en dag till en annan kom in på marknaden och skaffade sig störreeller mindre order med bara lågt pris som argument. Inget gemensamt regelverk fanns vilket skapade öppningar för dessa nya aktörer, mer eller mindre seriösa.

När så Takentreprenörföreningen, TIB, startadeskunde man skönja någonting som skulle kunna leda till en "Branschordning". Genom att bli medlemi den föreningen kunde man också erbjuda sina kunder Tätskiktsgaranti som var en fullständigt unik produkt. TIB var delägare i det bolaget initialt och under många år.

Jag har fått kritik för att jag tog initiativ till att frånträda det delägarskapet men står för min upp-fattning att TIB i första hand är en Entreprnörs-organisation och skall värna samtliga sina med-lemmars verksamhet. Eftersom de entreprenörer, medlemmar i TIB, som inte arbetade med vissa varumärken kunde komma i åtnjutande av Tätskiktsgaranti kunde inte heller TIB försvara sitt fortsatta delägarskap.

Kritik har också riktats mot att TIB 2006 införde skärpta krav för medlemskapet i TIB. Vi ser det som fullständigt nödvändigt med den skärpningen som bland annat innehöll krav på genomgångna särskilda utbildningar, med godkänt resultat, för både företagsledare och montörer. Dessutom enförbindelse om att sköta skatter och avgifter, att använda aktuella leverantörers montageanvisningar samt att ha försäkringar gällande för verksamheten.

TIB står i dag för allt väsentligt branschövergripande inom tätskiktsverksamheten i Sverige. Utbildningspaket, tillgängliga för alla, både skolor och för  igångvarande entreprenadföretag, gemensamma krav för infästningar av tätskikt är bara ett par exempel. Vi har tillsammans med konkurrerande leverantörer och tillverkare lyckats skapa en begriplig och nåbar grund för entreprenörerna och deras anställda montörer att agera högst seriöst. Kronan på verket är naturligtvis TIB-auktorisationen.

TIB-medlemmar ska känna stolthet för att ha medverkat till denna utveckling och att medlemmarnas kunder, inklusive föreskrivare och besiktningsmän, ska känna trygghet i att anlita en TIB-medlem för sin tätskiktsentreprenad.
Jag vill med detta tacka för den tid som varit samt önska er alla en god framtid.

Ulf Wernquist
Avgående Ordförande