På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

Uppdaterad Eurokod för vindlast gäller från 2016

Från den 1 januari 2016 gäller en uppdaterad version av Eurokod SS-EN-1991-1-4 för vindlast. De nya reglerna BFS 2015:6 (EKS 10) innehåller förändringar bland annat gällande bärförmåga och snölast, digitala kartor för klimatlaster såsom snö, vind och temperatur samt nya regler kring dokumentation.

De nya reglerna kring dokumentation betyder att man är skyldig att i ett särskilt dokument (konstruktionsdokumentation) inkludera en övergripande beskrivning av byggnadsverkets bärförmåga, stadga och beständighet – i  syfte att byggnadens ägare ska ha kunskap om detta under brukandefasen.

En övergång till de nya reglerna sker under 2016. Det innebär att äldre bestämmelser får användas på arbeten där ansökan om bygglov eller anmälan kommit in till kommunen före den 1 januari 2017 eller för arbeten som varken kräver bygglov eller anmälan som lämnats in före samma datum.

Uppdaterad handbok för takentreprenörer

Det var 2008 som den nya europeiska standarden för beräkning av vindlast – Eurokod SS-EN-1991-1-4 – publicerades. Två år senare, 2010, tog TIB tillsammans med ledande takleverantörer fram en handbok om den nya standarden, speciellt utformad för tak- och tätskiktsbranschen: ”Dimensionering av mekaniskt infästa tätskiktssystem”.

Under 2016 kommer en ny version utgåva 3 – av TIBs handbok att publiceras som bland annat är uppdaterad med de förändringar i EKS 10 som beskrivs ovan. I handboken finns tydliga riktlinjer för standarder, beräkningar och krav på ingående material som tätskikt, fästdon och isolering. Dessutom innehåller den information om säkerhet och juridik.

Enklare regelverk och minskade kostnader

Så här skriver Boverket om ändringarna i eurokoden och EKS 10: ”Målsättningen med ändringarna är att skapa ett tydligare regelverk som gör det lättare för användaren att tillämpa reglerna i praktiken och att rättssäkerheten därmed ökar. Ändringarna syftar också till att minska kostnaderna i de delar där införande av eurokoderna kan ha lett till fördyringar utan att det har varit avsikten.”

Håll utkik på TIBs hemsida

Så fort den uppdaterade handboken ”Dimensionering av mekaniskt infästa tätskiktssystem” finns tillgänglig för beställning publiceras information om detta på TIBs hemsida: www.tib.se