På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

Det här är TIB

TIB är tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation i Sverige.

TIB är organisatoriskt oberoende till fabrikanter, leverantörer och beställare. Medlemsföretagens gemensamt huvud- sakliga inriktning är applicering av olika tätskiktssystem inkluderande isoleringsarbeten, samt vissa trä- och plåtarbeten. Variationer i verksamhetsinriktning förekommer.

I TIB tar vi tillvara och stödjer medlemsföretagens intressen och branschens utveckling. TIB har en stor uppgift i att vidareutveckla medlemsföretagen inom områden som kompetens, kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och teknik.

Informationsfolder

För dig som vill lära dig mer om TIB har vi tagit fram en informationsfolder som beskriver vår verksamhet. Foldern riktar sig till takentreprenörer, fastighetsägare, materialleverantörer, försäkringsbolag mfl.

Du kan ladda ner informationsfoldern i pdf-format eller beställa den i tryckt format från kansliet.

 • Corona - Tillfälliga regler med anledning av Coronakrisen

  Informationen som vi har sammanställt kommer från Regeringen, Skatteverket, Verksamt.se och liknande officiella källor. Den kan snabbt ändras eller...

 • Kampanj för TIB-auktorisation

  Kampanj för TIB-auktorisation

  Under våren kommer vi genomföra en kampanj för att öka intresset för TIB-auktorisation. Med start i februari kommer vi att skicka ut brev till land...

 • Integritetspolicy/GDPR

  Den personliga integriteten och vår hantering av personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 2018 träder GDPR (General Data Protection Regulation...

 • Hitta och anlita TIB-anslutna tak- och tätskiktentreprenörer

  Anlita en professionell tak- och tätskiktsentreprenör som är medlem i TIB och därmed uppfyller branschens och beställares krav.

 • Stadgar

  Ändamål§ 3Föreningen skall bestå av medlemmar som utför tak- och tätskiktsarbeten samt därmed förenlig verksamhet och uppfyller kraven för medlemsk...

 • Tidningen TAK & TÄTSKIKT

  Branschtidningen TAK & TÄTSKIKT utges med ett till två nummer per år. Tidningen trycks i 5700 exemplar och skickas förutom till det egna medlemsreg...

 • TIB UTBILDAR, AUKTORISERAR OCH HÖJER KOMPETENSEN

  TIB UTBILDAR, AUKTORISERAR OCH HÖJER KOMPETENSEN

  TIB-Auktorisation utfärdas till företag som uppfyller och har dokumenterat ett antal hårt ställda kriterier.

 • Eurokod

  Dimensionering av mekaniskt infästa tätskiktssystem EUROKOD SS-EN 1991-1-4 Denna tolkning av SS-EN 1991-1-4 (Eurokod 1- vindlast) med riktlinjer...

 • Projektgrupper

  TiBs projektgrupper konkretiserar, löser och verkställer frågor som initierats av styrelsen eller på föreningsmöten. För närvarande finns fyra aktu...

 • Styrelse

  Styrelsen fastställer verksamhetsinriktningen, ansvarar för strategisk planering och för föreningens ställningstaganden, definierar föreningens grä...

 • Föreningsmöten

  TIBs föreningsmöten är en viktig del i verksamheten. De ska förmedla strategi, vision och verksamhet. Där samlas medlemmar m.fl. för avrapportering...