På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

Projektgrupper

TiBs projektgrupper konkretiserar, löser och verkställer frågor som initierats av styrelsen eller på föreningsmöten. För närvarande finns fyra aktuella projektgrupper: utbildning, teknik och Heta Arbeten, marknadsföring samt avtalsfrågor.

Utbildning

Utbildning och kompetensutveckling är en av TiBs högst prioriterade frågor. TiB genomför utbildningar för att stärka kompetens och kvalitet samt öka säkerheten vid tätskiktsarbeten på låglutande tak.

Vid årsstämman 2006 antogs skärpta krav på medlemskap genom att hälften av all producerande personal ska genomgå TiBs kompetensutbildning för tätskiktsmontörer och att minst en person i företagsledande ställning ska genomgå TiBs företagsledarkurs.

Viktigt är också att samverka med leverantörer kring utbildningar och att marknadsföra utbildningssatsningen mot beställarsidan.

TiB har inlett ett branschgruppsarbete med Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, för att diskutera och utveckla utbildningsfrågor för tätskiktsmontörer. TiB blir genom gruppen rådgivande till BYN i branschspecifika frågor. Ett viktigt syfte är att utbildningarna för BYNs yrkesbevis och TiBs kompetensbevis ska vara förenliga och att utbildningsprocessen kan tydliggöras.

Tillsammans med ledande tätskiktsleverantörer, pågår en utveckling och uppdatering av TiBs tidigare kursprogram för företagsledare. Under innevarande verksamhetsår kommer de första kurserna enligt detta att hållas.

Teknik och Heta Arbeten
Heta Arbeten är en viktig fråga på TiBs agenda. Samtalen med försäkringsbranschen sker genom kontakter med Brandskyddsföreningen. Vi ser fram mot ett tydligt och acceptabelt regelverk som leder till god efterlevnad vad gäller material och utrustning.

Avtals- och lönefrågor
Enligt samverkansavtal med Sveriges Byggindustrier skall Sveriges Byggindustrier, för gemensamma medlemmar, träffa kollektivavtal och handlägga Avtals- och lönefrågor. För TiBs del innebär detta att vi deltar i diverse referensgrupper inom området och svarat för viss telefonrådgivning.

Marknadsföring
Genom nyhetsbrevet TiB Info skickas information om pågående verksamhet och aktuella branschfrågor på e-post till medlemsföretagen. Syftet med TiB Info är att månadsvis ge en kortfattad aktuell information.

Tidningen TiB Aktuellt utges med ett till två nummer per år. Tidningen trycks i 5000 exemplar och skickas förutom till det egna medlemsregistret även till viktiga kundgrupper.

Härutöver genomförs aktiviteter i syfte att marknadsföra branschorganisationen och att höja branschens status. Bland annat medverkar TiB med redaktionellt material i externa tidningar.