På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

Auktoriserade företag

TIB-Auktorisation utfärdas till företag som uppfyller och har dokumenterat ställda kriterier kring kompetensutveckling, kvalitetsarbete, myndighetskrav och seriöst företagande i övrigt. Auktorisationen gäller endast för ett år i taget och måste ansökas om varje år.

Auktorisationsnämnd

Företagens auktorisationsansökan måste innehålla uppgifter och kopior på dokument som uppvisar att inga skatte eller momsskulder föreligger, kopia på gällande ansvars och företagsförsäkringar , registreringsbevis samt en sammanställning på genomgångna utbildningar. Krav finns på företagen att redovisa sina kvalitetsledningssystem, miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy och miljöledningssystem .Utöver detta krävs att minst fem stycken referenser från avslutade arbeten föregående år lämnas, vilka kontaktas av auktorisationsnämnden

Efter genomgång av ansökan träffas TiBs Auktorisationsnämnd som beslutar i auktorisationsärendena. Nämnden prövar auktorisationsansökningar och utfärdar TiB-Auktorisation om alla krav uppfylls.. Nämnden kan återkalla auktorisationen om företag avviker från uppställda kriterier.

Ett TIB-Auktoriserat företag har minst uppnått följande utbildningsnivå:

 • Minst en representant i företagsledande ställning har genomgått TIBs företagsledarkurs.
 • Minst en representant i arbetsledande ställning har genomgått TIBs arbetsledarkurs steg1 (motsvarar för närvarande TiBs teorikurs för tätskiktsmontörer).
 • Minst en representant i ledande ställning har genomgått TIBs entreprenadjuridik utbildning
 • Minst en representant i ledande ställning har genomgått TIBs marknadsföringsutbildning
 • Minst hälften av all producerande personal har genomgått TIBs teorikurs för tätskiktsmontörer och innehar kompetensbevis. Övrig personal har erkänd yrkeserfarenhet.
 • Samtliga tätskiktsmontörer innehar giltigt certifikat för Heta Arbeten.
  - Auktorisationen baseras på antal redovisade Tätskiktsmontörer. Aktuellt underlag visas på TIB-Auktoriserade företag

Ett TIB-Auktoriserat företag:

 • har dokumenterad erfarenhet och tekniskt kunnande
 • har genomgått alla TIBs utbildningar
 • har kunskap och utbildningar inom Heta Arbeten
 • har kvalitetsledningssystem, miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy och miljöledningssystem
 • har erlagt skatter och avgifter till skattemyndigheten
 • följer aktuell leverantörs produkt- och montageanvisning
 • följer gällande lagar och förordningar
 • innehar erforderliga försäkringar.

Reglemente
I Reglementet för TIB-Auktorisation finns de krav som ställs på TIB Auktoriserade företag.

Giltighet
Giltighetsperioden för erhållen TIB-Auktorisation är kalenderår samt påföljande kvartal under vilken period uppdatering och ansökan om vidmakthållande görs.

Ansökan om auktorisation
Ansökningshandlingar erhålls från TIBs kansli. Kontakta TIBs kansli på mail@tib.se eller telefon 08-508 938 21 (Joakim Stenberg).