ORGANISATORISKT OBEROENDE BRANSCHORGANISATION

ORGANISATORISKT OBEROENDE BRANSCHORGANISATION

Vårt arbete går ut på att stödja medlemsföretagens intressen och verka för branschens utveckling.

TIB UTBILDAR, AUKTORISERAR OCH HÖJER KOMPETENSEN

TIB UTBILDAR, AUKTORISERAR OCH HÖJER KOMPETENSEN

TIB-Auktorisation utfärdas till företag som uppfyller och har dokumenterat ett antal hårt ställda kriterier.

TA DEL AV JURIDISK SPETSKOMPETENS VIA TIB

TA DEL AV JURIDISK SPETSKOMPETENS VIA TIB

Juridisk expertis ger kunden bättre kvalitet. Som medlem får du svar på komplexa frågor och med snabb vägledning.

Corona/Covid-19 - Viktig information till TIBs medlemmar

Gemensamt för alla TIB:s medlemmar är att det pågående utbrottet av corona/covid-19 och dess konsekvenser måste hanteras. 

In Memoriam - Åke Hedin

17 september 2021

Ännu en av initiativtagarna till TIB, Åke Hedin, har lämnat oss. Åke var entreprenör i Växjö. Han blev föreningens tredje ordförande.

In Memoriam - Eva Nylén

1 oktober 2021

Vi har sorgesamt mottagit beskedet om att Eva Nylén gått bort.

Eva drev under många år, tillsammans med sin numera bortgångne man, Leif, TIBs kansli. 

ARTIKLAR UR SENASTE TAK & TÄTSKIKT

Tema: Gemensamma steg mot en förbättrad takbransch

PUBLICERAT I MEDIA

Artiklar och innehåll rörande takbranschen