ORGANISATORISKT OBEROENDE BRANSCHORGANISATION

ORGANISATORISKT OBEROENDE BRANSCHORGANISATION

Vårt arbete går ut på att stödja medlemsföretagens intressen och verka för branschens utveckling.

TIB UTBILDAR, AUKTORISERAR OCH HÖJER KOMPETENSEN

TIB UTBILDAR, AUKTORISERAR OCH HÖJER KOMPETENSEN

TIB-Auktorisation utfärdas till företag som uppfyller och har dokumenterat ett antal hårt ställda kriterier.

TA DEL AV JURIDISK SPETSKOMPETENS VIA TIB

TA DEL AV JURIDISK SPETSKOMPETENS VIA TIB

Juridisk expertis ger kunden bättre kvalitet. Som medlem får du svar på komplexa frågor och med snabb vägledning.

Viktig information till TIBs medlemmar gällande Corona/Covid-19

Gemensamt för alla TIB:s medlemmar är att det pågående utbrottet av corona/covid-19 och dess konsekvenser måste hanteras. Det gäller först och främst att vidta åtgärder som kan krävas av arbetsgivare för att förhindra smittspridning bland de anställda.

In memoriam - Erling Sandberg

En av de stora i vår bransch, skapare av företaget Berland i Linköping, tillika en av initiativtagarna till TIB, Erling Sandberg, har lämnat oss. Erling blev 90 år.

ARTIKLAR UR SENASTE TAK & TÄTSKIKT

Tema: Gemensamma steg mot en förbättrad takbransch

PUBLICERAT I MEDIA

Artiklar och innehåll rörande takbranschen