ORGANISATORISKT OBEROENDE BRANSCHORGANISATION

ORGANISATORISKT OBEROENDE BRANSCHORGANISATION

Vårt arbete går ut på att stödja medlemsföretagens intressen och verka för branschens utveckling.

TIB UTBILDAR, AUKTORISERAR OCH HÖJER KOMPETENSEN

TIB UTBILDAR, AUKTORISERAR OCH HÖJER KOMPETENSEN

TIB-Auktorisation utfärdas till företag som uppfyller och har dokumenterat ett antal hårt ställda kriterier.

TA DEL AV JURIDISK SPETSKOMPETENS VIA TIB

TA DEL AV JURIDISK SPETSKOMPETENS VIA TIB

Juridisk expertis ger kunden bättre kvalitet. Som medlem får du svar på komplexa frågor och med snabb vägledning.

Viktig information till TIBs medlemmar gällande Corona/Covid-19

Gemensamt för alla TIB:s medlemmar är att det pågående utbrottet av corona/covid-19 och dess konsekvenser måste hanteras. Det gäller först och främst att vidta åtgärder som kan krävas av arbetsgivare för att förhindra smittspridning bland de anställda.

In memoriam - Börje Jönsson

Vi har nåtts av beskedet att Börje Jönsson gått bort i sviterna av covid 19.

Jag träffade Börje för många år sedan. Först som styrelsemedlemmar i TIB och sedan, för Börjes del, dess andre Ordförande och sedermera Hedersordförande. 

ARTIKLAR UR SENASTE TAK & TÄTSKIKT

Tema: Gemensamma steg mot en förbättrad takbransch

PUBLICERAT I MEDIA

Artiklar och innehåll rörande takbranschen