På tib.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här

Offentliga upphandlingar

Som upphandlare enligt LOU är det oerhört viktigt att förfrågningsunderlag är utformade på ett sådant sätt, att ni som beställare får in anbud som uppfyller det krav ni vill ha samt undviker att upphandlingen blir överklagad med kostnader och tidsförseningar som följd.

För att säkerställa att er upphandlade takentreprenör kommer att uppfylla alla krav som bör ställas gällande Kvalitet, Säkerhet, Ekonomi Utbildningar samt dokumentation mm är vår rekommendation att ni ställer ert förfrågningsunderlag till en TIB-auktoriserat företag

Ett TIB-Auktoriserat företag:

  • har dokumenterad erfarenhet och tekniskt kunnande
  • har genomgått alla TIBs utbildningar
  • har kunskap och utbildningar inom Heta Arbeten
  • har kvalitetsledningssystem, miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy och miljöledningssystem
  • har erlagt skatter och avgifter till skattemyndigheten
  • följer aktuell leverantörs produkt- och montageanvisning
  • följer gällande lagar och förordningar
  • innehar erforderliga försäkringar.

Ett flertal domslut efter överklagande av upphandling av takentreprenader, har visat att du som LOU-upphandlare kan ställa TIB-auktorisation som ett SKALL-KRAV för att försäkra dig om att få alla dina förväntade krav uppfyllda på ett professionellt sätt. Via länkarna nedan kan du se exempel på förfrågningsunderlag, utdrag ur domslut m.m.

Bilagor / Länkar

Anbudsformulär AMA AF 12
Ramavtal AMA AF 12
Anbudsutvärdering AMA AF 12
Utdrag dom Förvaltningsrätten
Hela Dom Malmö FR 564
TIB - Entreprenörsdeklaration
TIB - Informationsfolder
TIB - Reglemente TIB Auktorisation